Välkommen

Höstens happening!

Att uppleva bibliodrama digitalt är just nu möjligt!

Här kommer fem olika engelska onlineworkshops med lite olika upplägg. Engelskannivån är ”broken english”-god enought!

Du hittar mera information under flikarna:

Är du nyfiken på vad bibliodrama kan vara?!

Bibliodrama är en form av textupplevelse där vi får möjlighet att känna igen oss själva i människor, miljöer och händelser som texter innehåller. Ofta är texterna hämtade från Bibeln men också andra existentiella texter och inte minst poesi är generativa att arbeta med.

Bibliodrama innebär att ”läsa med hela kroppen”. Det räcker inte med att läsa eller lyssna till en text, vi måste också få ”göra” den, förkroppsliga den. Först då kan vi förstå den och komma den nära. Tillsammans och enskilt, i en grupp, kan texter och berättelser utforskas och gestaltas på ett lekfullt, symboliskt och dramatiskt sätt. Bibliodrama berör både kropp och själ, både hjärta och hjärna, både känsla och intellekt

Genom rollspel, improvisationer, musik, måleri och samtal närmar man sig en text i grupp. Ett spontant skapande blir ett laboratorium för observationer. Det omedvetna liksom kroppen får tala, ibland i tystnad. I bibliodrama är vi med i spelet, samtidigt som vi betraktar det.

Utmaningen i bibliodramarbetet är att vara trogen det skrivna ordet och samtidigt tillsammans med gruppen våga använda sin fantasi och bygga upp de oskrivna händelser som kommer före eller efter det som står i texten – eller det som står mellan raderna. I bibliodrama sker ständiga perspektivbyten. Vi får syn på bifigurer som annars bara låtit sig anas i texterna.

Genom att i bibliodrama pröva nya undertexter förändras och fördjupas gammal och van text. Då kan vi också få syn på oss själva i det som sker och känna ett tilltal in i våra egna liv.

Bilden ovan är ett av Susanne Lindströms vykort. Se dem alla HÄR