Årsmöte 2017 med symposium och workshop – uppdaterad!

Rotebrokyrkan 13-14 nov 2017

Bibliodramasällskapet i Sverige brukar se till att göra årsmötet extra trevligt genom att låta det åtföljas av både ett symposium och en workshop. Detta år kommer allt att äga rum i Rotebrokyrkan, dit det är lätt att ta sig med pendeltåg från Stockholms Central.

SYMPOSIUM
13/11 kl 9.30 – 16 (inkl lunch och fika)
Gilija och Henrikas Zukauskas är missionärer i Baptistunionen i Litauen. Som missionärer i sitt eget land vill de skapa utrymme för samtal och dialog med människor från olika grupper i samhället, med olika erfarenheter och från olika ämnesområden – teologi, filosofi och konst. 2008 grundade de Portico – ett arbete med teologi, filosofi och konst bland ungdomar och vuxna – och Veranda – en verksamhet bland små barn med föräldrar där skapandet får stort utrymme.

Gilija är utbildad i dans, koreografi och filosofi, Henrikas som skådespelare och i teologi. I arbetet använder de sina utbildningar och erfarenheter i workshops, framträdanden med mera inom och utom kyrkan. I somras kom Gilija och Henrikas i kontakt med bibliodrama för första gången. Detta fick dem att reflektera kring sitt uppdrag. – Vilken roll spelar konsten? Hur kan den både bidra till och lära av tron? Vilka styrkor och svagheter kan den avslöja? Hur kan den hjälpa oss att se relationen mellan individ och samhälle?

I sitt seminarium kommer de att kombinera teoretiska och praktiska avsnitt. De kommer att ta upp metodfrågor, ställa kritiska frågor, beröra hur konsten kan skapa relationer mellan individ och samhälle och försöka se vägar framåt.
En del av seminariet kommer att innehålla praktiska övningar så därför behöver man kläder som tillåter rörelse.
Moderator: P-O Sveder-Renklint.

ÅRSMÖTE
13/11 kl 16.00
För nya och gamla medlemmar i Bibliodramasällskapet i Sverige.
Om du vill bli medlem kontakta Olle Hilariusson, olle.hilariusson(at)brommafolkhogskola.se. Ange: namn, postadress, telefon och epost-adress.
Medlemsavgiften 150 kr per år sätts in på PlusGiro 58 32 52-2.
Gåvor till föreningen mottages tacksamt.

WORKSHOP
Mån 13 nov, kl 17.30-20.45 och tis 14 nov, kl 9-15.
Text: Lukasevangeliet 1: 76 – 79
Ledare: Åke Jonsson och Gerdine Willemsen Zuidema. Båda är pastorer i Equmeniakyrkan och bibliodramaledare. Gerdine är också bildkonstnär och Åke är lektor emeritus på Teologiska Högskolan, Stockholm.

Gemensam middag
13/11 kl 17.30
Middag för symposiets- och årsmötets deltagare samt deltagare i work-shopen.
(OBS! Workshopen börjar med middagen. Ingår i priset 900 kr)

Plats för symposium, årsmöte och workshop: Rotebrokyrkan, Ytterbyvägen 4 E, 19276 Sollentuna.
Kyrkan ligger på 5 minuters promenadavstånd från pendeltågstation Rotebro. Ligger på pendeltågslinjen mellan Stockholm-C och Uppsala.
Ta utgången till vänster när du kommer ut från perrongen.

Anmälan senast en vecka före, 6/11 via mail till: gerdine.willemsen(at)rotebrokyrkan.se eller sms: 070- 2368405
Ange eventuell specialkost!

Kostnad
• SYMPOSIUM, MIDDAG OCH WORKSHOP  1400 kr
• SYMPOSIET (inkl lunch/middag)  650 kr
• WORKSHOP (inkl middag, fika och lunch)  900 kr
• ÅRSMÖTET enbart  kostnadsfritt
• MIDDAG enbart 200 kr

(Fakturering från Bilda efter 14 november)

Eventuellt boende får deltagare ordna själva i Stockholmsområdet.

Arrangörer: Bibliodramasällskapet i Sverige i samverkan med Rotebrokyrkan
och Bilda.

Ladda ner affisch (pdf): Årsmöte, symposium, workshop