Bibliodrama Equmeniakyrkan, Götene

UPPTÄCKA OCH FÖRUNDRAS till jordens yttersta gräns

Välkommen till en dag med BIBLIODRAMA Equmeniakyrkan i Götene
Lördag 29 feb kl 9-15

I ett bibliodrama närmar sig deltagarna en bibeltext
med öppenhet, nyfikenhet och kreativitet. I livsfrågorna kan vi känna igen oss, vare sig vi är vana bibelläsare eller nybörjare.
Med hjälp av olika sinnen, lek och allvar och gruppens livserfarenheter ges möjlig het att upptäcka Bibelns berättelser med kropp och själ.

Ledare: Marianne Enoksson, Götene och Kerstin Wängberg, Nossebro
Självkostnadspris för fika och lunch.

Anmälan senast 22 februari till equmeniakyrkangotene@hotmail.com
eller sms/telefon till Marianne Enoksson 070 689 30 15

Samarbete med studieförbundet BILDA