Bibliodrama i Stuvstakyrkan, Stockholm

I bibeln kan vi läsa om män och kvinnor, unga och gamla. Den här terminen ska vi lära känna några av de kvinnor som det berättas om i Apostlagärningarna. Vi kommer också möta en del av männen som fanns bland de första kristna. Vi närmar oss dem med hjälp av Bibliodrama.

Bibliodrama är inte teater, men en spännande form av bearbetning och
gestaltning av bibeltexterna. Man kan kalla det en metod för bibelupplevelse. Genom t.ex.improvisationer, musik, måleri och samtal närmar vi oss en text i grupp. I Bibliodrama är vi med i spelet, samtidigt som vi betraktar det. Det blir ett levande möte mellan individen,
gruppen som helhet och texten. Inga förkunskaper krävs, varken om bibeln eller om bibliodrama.

Måndag 2 mars 2020
”Tabitas liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga.” Apostlagärningarna 9:36-43

Måndag 30 mars 2020
”När de hade kommit ut ur fängelset gick de hem till Lydia.” Apostlagärningarna 16:40


Tid: Måndagarna 2/3 och 30/3, 19.00 – 21.00.
Kom och var med vid båda tillfällena, eller välj något som passar dig.
ingen kostnad. Enkelt fika till självkostnadspris från 18.15.
Ledare: Eva Danneholm, pastor i Equmeniakyrkan och diplomerad bibliodramaledare.

Anmälan behövs inte. Men om du vet eller tror att du kommer, så ring gärna och tala om det.

För mer information och anmälan: Eva Danneholm, 070-27 317 57,
eva.danneholm@equmeniakyrkan.nu