Interkulturellt bibliodrama i Malmö

Skånes universitetssjukhus i Malmö, 26 augusti 2019

Överlevnadsstrategier
I den kända folksagan Hans och Greta lär vi känna olika överlevnadsstrategier. Erland Kaldaras från Romska Kulturcentret berättar sagan på nytt. Med detta följer han i den stora romska sagoberättaren Johan Taikons spår. Vi kommer under bibliodramat att möta barnen Hans och Greta, utforska utsatthet, klokhet och egna knep i nöden. Erland medverkar i bilbiodramat som är en del av Svenska kyrkans försoning med romer och resande i Malmö under 2019.

Bibliodrama är ett stimulerande pedagogisk verktyg som ger deltagarna utbyte av erfarenheter och nya insikter. Ordet biblio (bok) visar att det är en berättelse som deltagarna utgår ifrån, ordet drama att den egna livsberättelsen möter den berättande texten och de övningar deltagarna gör utifrån texten.

Tid: Mån 26 aug, kl 12.30–17
Plats: Skånes universitetssjukhus Malmö Konferenscentrum, Jan Waldenströms gata 5
Ledare: Corinna Friedl,präst, psykoterapeut och bibliodramaledare.
Kostnad: 100 kronor (inklusive fika).
Anmälan: Senast 18 augusti till corinna.friedl(at)svenskakyrkan.se

Arrangörer: Sjukhuskyrkan, Svenska kyrkan i Malmö, Sensus

 Ladda ner affisch (pdf)