Nätkurs: Ett hållbart liv

Ge dig själv tid och möjlighet att reflektera över ditt liv med fokus på motion-fysisk aktivitet och andlig fördjupning
Kurstid 30 sept 2019 – 17 jan 2020
Nätbaserad folkhögskolekurs deltid 25 %
Viss datavana nödvändig.

Kursinnehåll
– läsa litteratur omkring nyttan med fysisk aktivitet
– göra övningar och reflektioner som anknyter till litteraturen
– delande i mindre grupper via webbsamtal och skriftligt i helgrupp
– göra kartläggning och en egen plan för fysisk aktivitet
– fördjupning och utforskande av bibeltexter som anknyter till temat
– med bibliodrama som metod göra kreativa övningar som involverar våra sinnen, kropp och själ

Kurslitteratur: Hjärnstark av Anders Hansen samt bibeltexter.
Kostnader Deltagandet är kostnadsfritt. Material och litteratur bekostas av deltagaren.
Anmälan senast 13 sept till anna.gradin(at)dalkarlsa.se
Kursledare Anna Gradin pedagog och diplomerad bibliodramaledare
Arrangörer Dalkarlså folkhögskola i samverkan med Bibliodramasällskapet i Sverige

Ladda ner affisch (pdf): Ett hållbart liv