Stuvstakyrkan i Stockholm

Två måndagkvällar i Stuvstakyrkan runt en bibeltext

I en grupp, som möts just för den kvällen, så upptäcker vi nya saker i bibeltexterna. Kom och var med! Inga förkunskaper krävs varken om bibeln eller om bibliodrama. Bibliodrama är inte teater, men en spännande form av bearbetning och gestaltning av bibeltexterna. Man kan kalla det en metod för bibelupplevelse. Genom t.ex. improvisationer, musik, måleri och samtal närmar man sig en text i grupp. I Bibliodrama är vi med i spelet, samtidigt som vi betraktar det.

Tid: Måndagarna 7/10 och 4/11, 19.00 – 21.00.
Kom och var med vid båda tillfällena, eller välj något som passar dig.
Ingen kostnad.

Enkelt fika till självkostnadspris från 18.15.

Ledare: Eva Danneholm, pastor i Equmeniakyrkan och diplomerad bibliodramaledare.
Anmäl dig gärna. Det går bra att komma med kort varsel, om du är osäker på om du har möjlighet att vara med.

För mer information och anmälan: Eva Danneholm, 070-27 317 57 eva.danneholm(@)equmeniakyrkan.nu

Ett samarrangemang mellan Stuvstakyrkans församling och Studieförbundet Bilda.

Ladda ner affisch (pdf):BiDra, Stuvsta, 7 oktober & 4 november -19 (1)