Teoretiska perspektiv på bibliodrama

7,5 p kurs på Teologiska Högskolan hösten 2017

Denna kurs är tyvärr inställd – på grund av för få anmälningar.

Du som har bibliodramaerfarenhet, liksom du som är nyfiken, har nu möjlighet att fördjupa dina kunskaper och skriva om bibliodrama i höst på teologiska högskolan. Kursen är på kvartsfart och består av litteraturläsning och tre seminarier, varav två i höst. Se bifogat schema för preliminärt schema. Sista ansökningsdag för högskolan är 18 april.

Kursinnehåll
Kursen behandlar de olika teoribildningar som ligger till grund för bibliodrama samt ger en översikt över de olika varianter av bibliodrama som praktiseras. Teoribildningar som belyses inkluderar hermeneutik, estetik, kroppen som tolkningsredskap, samt drama och andra kreativa uttryck som pedagogik och terapi. Bibliodrama kännetecknas av att praktiken används för att uppnå flera olika mål, såsom fördjupad textförståelse, existentiell reflektion, bearbetning av deltagarnas identitet, och bearbetning av sociala och samhälleliga relationer. Relationen mellan dessa olika mål belyses av de olika teoribildningar som inspirerat bibliodrama.

Preliminärt schema
Träff 1: Eftermiddag 18 september – förmiddag 19 september
Dr Gerhard Marcel Martin, professor i praktisk teologi Marburg, Tyskland och förgrundsgestalt i bibliodrama, talar om bibliodramas rötter och bibliodramas möjliga roll i religionsdialog.
Inbjudna föreläsare talar om psykodrama och symboldrama.

Träff 2: Eftermiddag 27 november – förmiddag 28 november
Rikard Roitto, lektor i bibelvetenskap vid THS, talar om hermeneutik.
Lotta Geisler, dipl. uttryckande konstterapeut och symboldramaterapeut, ledare för Grundkurs Bibliodrama i Sverige sen 2005, talar om estetik och kroppslighet i pedagogik.
Inbjudna föreläsare talar om estetikens roll i lärande.

Träff 3: Eftermiddag 15 januari – förmiddag 16 januari
Redovisning av examinerande uppgifter.

Inför de två första kurstillfällena förbereder sig kursdeltagare genom att skriva PM om delar av kurslitteraturen som skickas in till examinor.

 

För mer information, samt anmälan: http://www.ths.se/content/5in362-teoretiska-perspektiv-p%C3%A5-bibliodrama-75hp