Två bibliodrama-kvällar i Stockholm/Stuvsta, våren 2018

Stuvstakyrkan

Helhet och uppdrag – texter ur Markusevangeliet
Den som går i kyrkan ibland möter bibeltexter, som finns i den så kallade Evangelieboken. En del texter från evangelierna finns inte med där, och det innebär att vi inte läser dem så ofta. I höst tittar vi närmare på några av texterna i Markus-evangeliet, som ”blivit över”. Beror det på att de är svåra, eller bara intetsägande…? Bibliodrama är ett bra sätt att undersöka saken.

Kom och var med! Inga förkunskaper krävs – varken om bibeln eller om bibliodrama.
Bibliodrama är inte teater, men en spännande form av bearbetning och gestaltning av bibeltexterna. Man kan kalla det en metod för bibelupplevelse. Genom till exempel improvisationer, musik, måleri och samtal närmar man sig en text i grupp. I bibliodrama är vi med i spelet, samtidigt som vi betraktar det.

Tid: Måndagarna 26 febr och 26 mars, kl 19.00 – 21.00.
Kom och var med vid båda tillfällena, eller välj det som passar dig.
Plats: Stuvstakyrkan, Mellanskogsvägen 1-3, Stuvsta
Ledare: Eva Danneholm, pastor i Equmeniakyrkan och diplomerad bibliodramaledare.
För mer information och anmälan: Eva Danneholm, tel 070-27 317 57, e-post: eva.danneholm(at)equmeniakyrkan.se
Anmäl dig gärna. Det går bra att komma med kort varsel, men ring om du vet eller tror att du kommer.

Ingen kostnad. Enkelt fika till självkostnadspris från 18.30

Arrangörer: Stuvstakyrkan och Studieförbundet Bilda

Ladda ner affisch (pdf)