Två bibliodrama-kvällar i Stockholm/Stuvsta

Stuvstakyrkan hösten 2017

Att höra och se
Den som går i kyrkan ibland möter bibeltexter som finns i den så kallade Evangelieboken. En del texter från evangelierna finns inte med där, och det innebär att vi inte läser dem så ofta. I höst tittar vi närmare på några av texterna i Markus-evangeliet, som ”blivit över”. Beror det på att de är svåra, eller bara intetsägande…? Bibliodrama är ett bra sätt att undersöka saken.

Kom och var med! Inga förkunskaper krävs – varken om bibeln eller om bibliodrama.

Bibliodrama är inte teater, men en spännande form av bearbetning och gestaltning av bibeltexterna.
Man kan kalla det en metod för bibelupplevelse. Genom till exempel improvisationer, musik, måleri och
samtal närmar man sig en text i grupp. I bibliodrama är vi med i spelet, samtidigt som vi betraktar
det. Det blir ett levande möte mellan individen, gruppen som helhet och texten.

Tid:  Mån 9 okt och mån 20 nov, kl 19.00 – 21.00.
Kom och var med vid båda tillfällena, eller välj det som passar dig.
Plats: Stuvsta kyrkan, Mellanskogsvägen 1-3, Stuvsta
LedareEva Danneholm, pastor i Equmeniakyrkan och diplomerad bibliodramaledare.
För mer information och anmälan: Eva Danneholm, tel 070-27 317 57 , e-post eva.danneholm(at)equmeniakyrkan.nu
Anmäl dig gärna. Det går bra att komma med kort varsel, men ring om du vet eller tror att du kommer.

Ingen kostnad.  Enkelt fika till självkostnadspris från kl 18.30.

Arrangörer: Stuvstakyrkan och Studieförbundet Bilda

Ladda ner affisch (pdf)