Vidareutbildning för bibliodramaledare.

Start våren 2020
Utbildningen bygger vidare på den erfarenhet och kunskap som utvecklats hos enskilda bibliodramautövare, speciellt i Sverige men också genom inspiration från det europeiska bibliodramanätverket. Vi vänder oss till Dig som genomgått Grundkurs Bibliodrama eller har en längre erfarenhet av arbeta med Bibliodrama.

Vidareutbildningens syfte
• att ge erfarenhet av processorienterat Bibliodrama och kollegial handledning
• att ge kunskaper och färdigheter att leda längre bibliodramaprocesser
• att fördjupa förståelsen för hur den personliga livserfarenheten bidrar till och/eller stör gruppen eller/och det egna ledarskapet.
• att främja och ge förståelse för bibliodramaarbete i olika sammanhang, särskilt i Europa.
• att förstå sambandet mellan bibliodramaarbetet, aktualisering och teologisk kunskap.

Omfattning
2020 12-14/3 och 13-16/5 , v 32 troligen i Polen, 17-19/10, 18-21/11
2021 13-16/1, 5-8/5
Kurstillfällena startar onsdag alternativt torsdag kl 18 och slutar lördagar kl 15. Kursdagarna inkluderar kvällspass till kl 21.00. Kursen innebär dessutom genomförande av egen ledning av ett längre Bibliodrama (minst två dagar) samt handledning i mindre grupp och skriftliga uppgifter.

Kursledning
Lotta Geisler, handledare, dipl.uttryckande konstterapeut och diplomerad bibliodramaledare, Lars-Gunnar Skogar, pastor och diplomerad bibliodramaledare.
Båda har genomgått grundkurs och en kvalificerad ledarutbildning i Bibliodrama, Hamburg, Tyskland och har sedan 2005 varit ledare för Grundkurs Bibliodrama (tvåårig deltidsutbildning), en tidigare vidareutbildning samt för en internationell Grundkurs.
De medverkar och deltar aktivt i både Bibliodramasällskapet i Sverige och i det europeiska bibliodramanätverket. (EBN).

Kostnad
Kurskostnad 12.000/termin + moms.

Kursplats
Vasastan/nära Odenplan, Stockholm. (Förmodligen ett kurstillfälle, del av vecka 32, 2020, i Polen.)

Ansökan
Löpande antagning, dock sista ansökningsdag 15 feb 2020. Bekräftelse skickas när tillräckligt många antagits för kursens genomförande. Kursen genomförs i en sluten utbildningsgrupp och när kursdeltagaren accepterat antagning är den bindande.
Ansökninghandlingar rekvireras från: lotta.geisler(at)gmail.com
Märk mail: Vidareutbildning bibliodramaledare

Frågor
lotta.geisler(at)gmail.com, tel: 0707614049
lars-gunnar(at)skogar.nu, tel: 070-2597121

För mer information: VUB folder 2020