Grundkurs bibliodrama 2017 – 2019

Hösten 2017 startar den sjätte grundutbildningen i bibliodrama

Utbildningens mål
Grundutbildningen vill ge
•  grundläggande erfarenhet av bibliodrama
•  kunskap om bibliodramas historia och sammanhang
•  träning i ledarskapet, praktiskt och teoretiskt
•  en processorienterad pedagogik där texten tillsammans med den enskildes möte och gruppens möte står i centrum.

Målgrupp
Grundutbildningen vänder sig till pedagoger av olika slag och med olika bakgrund i kyrka och samhälle. Med pedagoger menar vi den som i sitt sammanhang har en pedagogisk uppgift
• inom kyrka och samfund  (t ex diakoner, församlingspedagoger, teologer, själavårdare och utbildare) men också
• pedagoger i andra sammanhang i samhället  (t ex lärare, folkbildare, fritidsledare eller andra socialpedagogiska yrkesgrupper som arbetar med religion, interkulturella frågor, livskunskap och liknande).
• pedagoger med konstnärlig och estetisk inriktning (t ex dramapedagoger, kulturarbetare etc).

Kursupplägg
I delkurserna arbetar vi med bibliodrama på olika sätt, där olika moment följs upp och bearbetas. Varje deltagare kommer att få arbeta med att förbereda och genomföra bibliodrama i utbildningsgruppen. Vi arbetar med olika texter i huvudsak ur Gamla och Nya testamentet. Gruppdeltagarna kommer att arbeta med protokoll, processgenomgångar och föra egen dagbok. En viktig del i utbildningen är upplevelsen, erfarenheten och reflektionen kring grupprocessen och den egna pedagog- och ledarrollen i bibliodrama. Externa lärare medverkar kring olika teman vid enstaka tillfällen.

Kursledning
Lotta Geisler, folkhögskollärare, dipl.uttryckande konstterapeut, handledare & diplomerad bibliodramaledare.
Lars-Gunnar Skogar, häktes- och fängelsepastor & diplomerad bibliodramaledare.
Båda har genomgått kvalificerad ledarutbildning i bibliodrama i Tyskland. De har också medverkat i bildandet av det europeiska Bibliodramanätverket och är aktiva i Bibliodramasällskapet i Sverige.

För mer information och anmälan, e-mail: Lotta.Geisler(at)gmail.com

Ladda ner folder (pdf): Bibliodrama Grundkurs