Bibliodrama, Vällingby församling, S:t Tomas kyrka. Stockholm

2 april Kl. 9.30-16, Vara-lördag Bibliodrama

Bibliodrama är ett sätt att leva sig in i bibelns texter där hela kroppen och dess sinnen aktiveras. Bibliodrama är inte teater, men en spännande form av bearbetning och gestaltning av bibeltexterna. Man kan kalla det en metod för ”bibelupplevelse”. Bibliodrama kan öppna redan kända texter till en ny förståelse. Genom t.ex. improvisationer, musik, måleri och samtal närmar man sig en text i grupp. Här finns inget rätt eller fel, bara olika sätt att se.

Inga förkunskaper krävs.
Kostnad 150 kr för frukost, lunch, eftermiddagsfika och film.

Ledare: Lotta Geisler Bibliodramapedagog och handledare. Jesper Österberg Präst, Fredrik Gyllenhög Diakon

Sista anmälningsdag 24/3.

Mera information