Register

Register över några av de personer och platser som nämns på hemsidan.

PERSONER

Skandinavien

 • Agrell, Göran, präst, tidigare direktor vid Stockholms Teologiska Institut
 • Apelgårdh, Erik, präst, tidigare enhetschef vid Kyrkokansliet i Uppsala
 • Bergström, Eva, diakon, bibliodramaledare, Vällingby
 • Buckley, Kerstin, psykodramatiker och organisationskonsult, driver Uppsala Psykodramainstitut
 • Dahmberg, Lotta, dramapedagog, lärare vid Bromma folkhögskola och diplomerad bibliodramaledare, Stockholm
 • Danneholm, Eva, pastor i Equmeniakyrkan, tidigare folkhögskollärare, diplomerad bibliodramaledare
 • Eketjäll, Brita, en av de första bibliodramatikerna i Sverige, konsulent på Svenska kyrkans utbildningsnämnd under 1985-2002, Stockholm
 • Elfstrand, Anna-Karin, fil mag, uttryckande konstterapeut, kyrkodramatiker och bibliodramatiker, Skövde
 • Engvall, Urban, redaktör vid Kyrkokansliet i Uppsala
 • Fahlström, Eva, leg psykoterapeut, psykodramatiker och pedagog samt ledare för Uppsala Bibliodrama Ensemble, driver Uppsala Psykodramainstitut
 • Friedl, Corinna, präst, teol dr, har länge arbetat med bibliodrama, bland annat med mångkulturellt och mångreligiöst bibliodrama i Tyskland.
 • Geisler, Lotta, diakon, uttryckande konstterapeut, bibliodramatiker, folkhögskollärare och utbildningsledare vid bibliodramledarutbildningarna på Bromma folkhögskola
 • Gradin, Anna, folkbildare, bibliodramapedagog, diplomerad bibliodramaledare
 • Gräslund, Jonas, präst, komminister i Ekerö församling, Stockholm, bibliodramaledare
 • Gustafsson, Arne, pastor, psykoterapeut, Töcksfors, Värmland
 • Hartman, Hans, präst, författare, pedagog och utbildare, Sigtuna
 • Hartman, Olov (1906-1982), präst, författare, psalmdiktare, introducerade på 1950-talet kyrkospel – drama i gudstjänsten – i Svenska kyrkan
 • Hellsing, Frida, teolog, folkhögskollärare, bibliodramaledare, Jönköping
 • Holmberth, Nils-Gunnar, präst, psykoterapeut, Linköping
 • Holst, Inga, präst, bibliodramatiker, Köpenhamn, Danmark (d. 1999)
 • Hårsmar, Marie, dramapedagog, Svenska kyrkan i Borås
 • Isborn, Helene , församlingspedagog i Svenska kyrkan i Falun, diplomerad bibliodramaledare
 • Johansson, Ulf, präst i Gustav Adolfs församling, Sundsvall
 • Jonsson, Åke , teol dr, pastor och lektor i systematisk teologi vid Teologiska Högskolan i Stockholm
 • Kostet, Susanne, präst i Ålidhems församling, Umeå, bibliodramaledare
 • Lindqvist, Gunborg, präst i Esbo svenska församling i Finland och bibliodramatiker
 • Lövestam, Christina, präst, författare och psykoterapeut, bibliodramatiker, Alingsås
 • Myrberg, Magnus, teolog, fil kand idé- och lärdomshistoria, studerande på ämneslärarprogrammet, bibliodramaledare, Uppsala
 • Mossberg, Eréne, pastor i Equmeniakyrkan, bibliodramaledare
 • Persson, Anita, församlingsassistent i Svenska kyrkan, Toarps pastorat Borås
 • Reinertsen, Ottar, präst, psykoterapeut, bibliodramatiker från Bergen, Norge
 • Skogar, Lars-Gunnar, pastor i Equmeniakyrkan, häktespator, Uppsala, utbildningsledare för bibliodramaledarutbildningarna på Bromma folkhögskola
 • Sjöblom, Stefan, häktespastor, pedagog och utövande konstnär, Stockholm
 • Svenungsson, Erland , präst, psykoterapeut, tidigare föreståndare för Själavårdsinstitutet, Stiftsgården Lilleskog, Alingsås
 • Sölvin, Per-Anders, präst, tidigare kyrkoherde i Gamla Uppsala församling
 • Thorin, Ingemar, präst, kyrkodramatiker, bor och verkar numera i Oslo, Norge
 • Hellerstedt-Thorin, Birgitta (1927-1990), skådespelerska och kyrkodramatiker, Malmö
 • Walldén, Birgitta, psykodramatiker, psykodramapedagog, diplomerad bibliodramaledare, Uppsala
 • Wimmer, Kerstin, präst, lärare vid Pastoralinstitutet i Lund, bibliodramatiker
 • Zingmark Huld, Marie , konsulent inom Studieförbundet Bilda, samordnade för Bildning och kultur inom frikyrkan, bibliodramaledare
 • Ydreborg, Henrik, dramatiker, regissör, bibliodramaledare, verksam som församlingspedgog, Jönköping

Internationellt

 • Brandhorst, Andrea, Tyskland, lärare för bibliodramaledare i Gesellschaft für Bibliodrama (GfB), Bielefeld, lärare vid universitetet i Bielefeld, verksam i grundutbildning och fortbildning i samtalsterapi med fokusering och NLP (Neurolingvistisk programmering), författare med mera.
 • Brandhorst, Heinz-Hermann, Tyskland, präst, teol dr, fram till pensioneringen professor i diakonik vid Diakonihögskolan i Bielefeld/Bethel, författare till publikationer inom historisk och praktisk teologi.
 • Fallner, Heinrich, Tyskland, diakon, suprahandledare, lärare för bibliodramaledare, har i samarbete med Else Natalie Warns och H-H Brandhorst utvecklat grundutbildning och vidareutbildning i bibliodrama, författare till ett antal publikationer.
 • Jöllenbeck, Dorothea , kropps- och rörelsepedagog, gestaltpedagog, Tyskland
 • Kiehn, Antje, lärare, psykodramaterapeut, bibliodramatiker, bibliodramautbildare, Hamburg, Tyskland.
 • Kubitza, Ellen, rörelsepedagog, bibliodramatiker, en av de tidigaste föregångarna i bibliodramarörelsen i Tyskland
 • Laeuchli, Samuel, religionsprofessor vid Temple University i Philadelphia, USA. Han är också verkställande direktör för Mimesis Institute, ett centrum för konst, drama och psykologi.
 • Martin, Gerhard Marcel, professor i praktisk teologi vid universitetet i Marburg, Tyskland. Han var en av de första som började använda och utveckla bibliodrama som bibelupplevelsemetod.
 • Pitzele, Peter , fil dr från Harvarduniversitetet USA, lärare i litteratur, improvisationsteater, psykodrama och bibliodrama. Han med judiska rötter och hans fru Susan, som är kristen har introducerat och utvecklat bibliologmetoden.
 • Schramm, Tim F., professor i Nya testamentet vid Hamburgs universitet, Tyskland. Han har också varit gästprofessor vid Temple University, Philadelphia, USA.
 • Teichert, Wolfgang, präst och bibliodramatiker, Evangeliska akademin i Hamburg, Tyskland
 • Weber, Hans Ruedi , teolog, missionär och ekumen, arbetade 1955-1988 för Kyrkornas världsråd, direktor för bibelstudieverksamheten från och med 1971. Hans bok ”Experiment med bibelstudier” kom ut på Verbum 1983.
 • Warns, Eberhard (1927 – 2006), teolog, pastor, deltog i teologisk rådgivning för handledarutbildning i bibliodrama, Tyskland
 • Warns, Else Nathalie, bibliodramatiker, utbildare, rörelsepedagog, under många år redaktör för tidskriften TEXTRAUM, Tyskland
 • Wesenberg, Wolfgang, präst och ledare för den evangeliska kyrkans vuxenutbildning i Berlin-Brandenburg, aktiv bibliodramaledare i olika sammanhang.

PLATSER

Sverige

 • Bromma folkhögskola (tidigare Utbildningscentrum Lidingö), där regelbundna kurser och bibliodramadagar arrangeras och där också grundutbildning och vidareutbildning i bibliodrama genomförs brommafolkhogskola.se
 • Flämslätt, Stifts- och kursgård, Lerdala, Skara stift flamslatt.com
 • Lilleskog – Själavårdsinstitutet, Stiftsgården Lilleskog, Alingsås stiftsgardenlilleskog.se
 • Marielund – Katolska stiftsgården Marielund på Ekerö – Kurs- och reträttgård  marielund.org

Tyskland

 • Bad Segeberg – mellan Kiel och Hamburg – var under 1990-talet samlingsplats för deltagare i årliga seminarier med olika teman för pastoralpsykologiskt inriktade själavårdare och terapeuter i Nordeuropa. Några av dessa konferenser var helt inriktade på bibliodrama. Seminarierna arrangerades av Evangelische Akademie Nordelbien, numera medlem av Evangeliska Akademin i Tyskland.
 • Bielefeld, industri- och universitetsstad i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen, där bibliodramakonferenser har ägt rum under flera år.
 • Gelnhausen – några mil öster om Frankfurt am Main – var delvis en liknande institution som Bad Segeberg, men fanns kvar längre än Bad Segeberg. Gelnhausen ligger i södra Tyskland och har haft kontakter med södra Europa, medan Bad Segeberg har haft kontakter med norra Europa.
 • Sankelmark – är en liten ort i närheten av Flensburg på gränsen mellan Danmark och Tyskland. Sankelmark har efterträtt Bad Segeberg som samlingsplats för den årliga pastoralpsykologiska konferensen. Denna verksamhet med årliga sammankomster har funnits i över trettio år, men har nu fått ett nytt namn, ”Blue Carpet”, som beskrivs så här: ”Det är en lös sammanslutning av människor, som kommer från länder runt Östersjön och som engagerar sig för en fortsättning av det nordeuropeiska utbytet av erfarenheter i Själavård – Terapi”.
  blue-carpet.eu