Var i Sverige?

Kontaktpersoner i olika landskap

Kontakta gärna någon av följande personer om du vill veta mer om bibliodrama i ditt närområde, eller komma i kontakt med någon som kan leda bibliodrama.

Av internetmässiga säkerhetsskäl är @-tecknet i emailadresserna utbytt mot (at). Vid kontakt byt tillbaka till @ i mailets adressfält.sverigekarta
________________________________________
DALARNA

Falun
Helene Höglund-Isborn, församlingspedagog, Svenska kyrkan i Falun, grundkurs i bibliodrama 07-09
helene.isborn(at)svenskakyrkan.se

Susanne Dahlgren, församlingspedagog, Svenska kyrkan i Falun, bibliodramaledarkurs i Västerås stift
susanne.dahlgren(at)svenskakyrkan.se
________________________________________
GOTLAND

Visby
Tina Nimmerfalk, diakon, grundkurs i bibliodrama 05-07
tinanimmerfalk(at)telia.com
________________________________________
NORRBOTTEN

Luleå
Jan Fredriksson, stiftsadjunkt skola/ungdom Luleå stift
jan.fredriksson(at)svenskakyrkan.se
________________________________________
SKÅNE

Lund
Hanna Malmqvist, präst, grundkurs i bibliodrama 09-11
hanna.malmqvist(at)svenskakyrkan.se

Kristianstad
Liselotte Spåre, pastor i Svenska Missionskyrkan, grundkurs i bibliodrama 07-09
liselotte.spare(at)telia.com

Malmö
Corinna Friedl, präst, teol.dr. och sjukhuspräst vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, har länge arbetat med bibliodrama, bland annat med mångkulturellt och mångreligiöst bibliodrama i Tyskland.
corinna.friedl(at)svenskakyrkan.se
________________________________________
SMÅLAND

Braås
Ragnhild Engberg, diakon och socionom, kurator vuxenhabilitering, grundkurs i bibliodrama 12-14
ragnhild.engberg(at)hotmail.com

Jönköping
Frida Hellsing, dramateolog, folkhögskollärare, grundkurs i bibliodrama 09-11
fridahellsing(at)yahoo.se

Henrik Ydreborg, dramatiker, verksam som församlingspedagog i Dalvikskyrkan, Jönköping, grundkurs bibliodrama 09-11
henrik.ydreborg(at)icloud.com

Kalmar
Ctefan Brochmann, pastor i Svenska Missionskyrkan, grundkurs i bibliodrama 07-09
ctefan.b(at)gmail.com

Cai Brochmann, grundkurs i bibliodrama 09-11, cai.brochmann(at)gmail.com

Nässjö
Eva Bergemalm Säilä, församlingspedagog i Nässjö församling, grundkurs bibliodrama 12-14
eva.bergemalm.saila(at)svenskakyrkan.se
________________________________________
STOCKHOLM

Britt-Marie Magnedahl, diakon Rimbo missionskyrka, grundkurs i bibliodrama 12-14
magnedahl(at)bahnhof.se

Eréne Mossberg, pastor, församlingspedagog, grundkurs i bibliodrama 05-07
erene.mossberg(at)comhem.se

Eva Bergström, diakon, grundkurs i bibliodrama 12-14
eva.bergstrom7(at)gmail.com

Eva Danneholm, pastor, folkhögskollärare, grundkurs i bibliodrama 05-07
eva.danneholm.botkyrka(at)folkbildning.net

Gerdien Willemsen-Zuidema, pastor, grundkurs i bibliodrama 05-07,
gerdien.willemsen-zuidema(at)skutan.eu

IngaLill Widegarn Andrén, församlingspedagog, Farstastrandskyrkan, Farsta
ingalill.andren(at)svenskakyrkan.se

Jannike Arzt-Stackå, lärare på Bromma folkhögskola, grundkurs i bibliodrama 12-14
jannike.arzt.stacka(at)brommafolkhogskola.se

Jonas Gräslund, präst, Ekerö församling, grundkurs i bibliodrama 07-09
jonas.graslund(at)svenskakyrkan.se

Lars-Gunnar Skogar, pastor, häktespastor i Uppsala
lars-gunnar.skogar(at)missionskyrkan.se

Lotta Dahmberg, lärare på Bromma folkhögskola och dramapedagog
lotta.dahmberg(at)brommafolkhogskola.se

Lotta Geisler, diakon, lärare på Bromma folkhögskola och uttryckande konstterapeut
lotta.geisler(at)brommafolkhogskola.se

Marie Zingmark Huld, diakon, utbildningskonsulent Bilda, grundkurs i bibliodrama 05-07
marie.zingmark.huld(at)bilda.nu

Susanne Ågren, Ösmo-Nynäshamn, lärare, grundkurs i bibliodrama 05-07
nanne122(at)hotmail.com

Solveig Westerbom, samordnare för Bildning och kultur i frikyrkorna, Studieförbundet Bilda
solveig.westerbom(at)bilda.nu

Ulrika Jonsson, verksamhetsutvecklare, Sensus studieförbund
ulrika.jonsson(at)sensus.se
________________________________________
SÖDERMANLAND

Eskilstuna
Marika Sylvester, internationell sekreterare, arbetar med bibliodrama i församlingsarbete, grundkurs i bibliodrama 05 -07
marika.sylvester(at)svenskakyrkan.se
________________________________________
UPPLAND

Sigtuna
Hans Hartman, präst, författare, utbildare, kom i kontakt med bibliodrama redan i början av åttiotalet
hans.hartman(at)ordbruket.se

Uppsala
Birgitta Walldén, fil kand, lärare, diplomerad psykodramatiker och diplomerad bibliodramaledare
birgitta@wallden.eu

Lars-Gunnar Skogar, pastor, häktespastor i Uppsala
lars-gunnar.skogar(at)missionskyrkan.se

Magnus Myrberg, teolog, fil kand och studerar på ämneslärarprogrammet, grundkurs i bibliodrama 05-07
magnus.myrberg(at)inusu.se
________________________________________
VÄRMLAND

Arvika
Per-Olov Sveder Renklint, pastor i Arvika missionsförsamling, grundkurs i bibliodrama 07-09
pappapeo(at)hotmail.com

Karlstad
Marie Sjölin-Ajaxson, förskollärare, grundkurs i bibliodrama 07-09
marie.sjolin(at)glocalnet.net
marie.sjolinajaxson(at)svenskakyrkan.se
________________________________________
VÄSTERBOTTEN

Hemavan
Elisabet Svedberg, präst inom EFS och Bibellärare på Bibelfjäll, grundkurs i bibliodrama 12-14
es.svedberg(at)gmail.com

Umeå
Anna Gradin, diplomerad bibliodramaledare, pedagog och folkbildare, grundkurs i bibliodrama 05-07
anna.gradin(at)folkbildning.net

Susanne Kostet, präst Ålidhems församling i Umeå, grundkurs i bibliodrama 09-11
susanne.kostet(at)svenskakyrkan.se
________________________________________
VÄSTERGÖTLAND

Alingsås
Christina Lövestam, präst, psykoterapeut och författare
christina.lovestam(at)alingkyrk.nu

Borås
Anita Persson, församlingsassistent i Toarps pastorat, grundkurs i bibliodrama 05-07
anita.i.persson(at)svenskakyrkan.se

Floby
Marian Jensen, präst i Floby kyrkliga samfällighet, grundkurs i bibliodrama 09-11
marian.jensen(at)svenskakyrkan.se

Götene
Marianne Enoksson, pastor i Götene missionsförsamling, grundkurs i bibliodrama 09-11
marianne.enoksson(at)gmail.com

Nossebro
Kerstin Wängberg, pastor i Svenska Missionskyrkan, Nossebro
kerstin.wangberg(at)skutan.missionskyrkan.se

Skövde
Anna-Karin Elfstrand, lärare, uttryckande konstterapeut, bibliodramaaktiv i Skara stift
ake(at)akeutveckling.se

Stenstorp
Malin Viklund, präst i Stenstorps kyrkliga samfällighet, grundkurs i bibliodrama 12-14
malin.viklund(at)svenskakyrkan.se

Trollhättan
Susanne Lindström, församlingspedagog i Lerums församling, grundkurs i bibliodrama 12-14
susanne.lindstrom(at)svenskakyrkan.se

Tuulikki Torkkola, finskspråkig församlingsassistent i Lextorps församling, grundkurs i bibliodrama 12-14
tuulikki.torkkola(at)svenskakyrkan.se
________________________________________
DANMARK

Bente Højris Pedersen, präst i Säby Baptistkyrka, Nordjylland, grundkurs bibliodrama 12-14
bente(at)bibliodrama.dk

ÅLAND

Ingemar Johansson, pastor i Saltviks församling, grundkurs i bibliodrama 09-11
ingemar.johansson(at)aland.net