Bibliodramaledare-Utbildning

Bibliodramautbildning

Grundkurs Bibliodrama
En grundläggande bibliodramautbildning där
deltagarna dels får uppleva bibliodrama med
olika texter under första året och dels öva
hantverkets olika delar som tillsammans bygger
ett bibliodrama och leda kortare bibliodrama i
grupp. Grundkursen är en deltidsutbildning
under två år, som kan kombineras med arbete
och annat.

Vidareutbildning Bibliodramaledare
Vidareutbildning för dem med Grundkurs
Bibliodrama eller motsvarande pågår under 1, 5
år på deltid. Vidareutbildningen ger kompetens
att leda längre bibliodramaprocesser och är en
diplomerande ledarskapsutbildning som
motsvarar utbildningar i Europa.

Utbildningarna kommer presenteras konkret
under hösten 2021 på www.bibliodrama.se

‣ Bibliodrama är tolkningens drama
‣ Bibliodrama är att leka på fullaste allvar
‣ Bibliodrama – när ORD möter LIV

När: Vi hoppas kunna starta vt/ht 2022 (ännu oklart)
Intresse: Hör av Dig om du är intresserad, ju fler som hör av
sig desto tidigare kan vi starta!

Lärare/Frågor: lotta.geisler(at)gmail.com och lars-gunnar(at)skogar.nu

www.bibliodramainstitutet.se
www.bibliodrama.se

Utbildning i samverkan med Bibliodramasällskapet i Sverige