Bibliodramadagar i november.

Hej
Med lust och fägring stor gick vi ut med ett fantastiskt program för
våra Bibliodramadagar i november. Sommaren kom och gick och vi
fick till slut inse att det inte funkar att göra det vi vill pga Covid-19.
Vi har nu beslutat att ställa in… förlåt, ställa om och skjuta på detta
ett år och det vi nu erbjuder är följande:

Lördag 7 november
Kl 10.00-15.00 Digitalt bibliodrama – se nedan!
Kl 16.00-17.30 Digitalt årsmöte där delar av styrelsen och
presidie finns på plats på Bromma folkhögskola.

Alla medlemmar i sällskapet är välkomna att
delta digitalt och handlingar kommer att mailas
ut till alla medlemmar.

För att veta hur många som vill delta i ovanstående så vill vi att ni
anmäler er via Bromma folkhögskolas hemsida:
https://www.brommafolkhogskola.se/korta-kurser/bibliodrama
senast den 27 oktober 2020.

På hemsidan fyller ni i registreringen då
vi gör detta som kortkurs i samverkan med Bromma fhs. (Om du
redan har registrerat dig hos fhs så märker du det men kolla noga att
registrerade uppgifter stämmer). Där gör du dina val för medverkan.
Inga kostnader för deltagande men ge gärna en gåva till sällskapets
kassa pg 58 32 52 – 2.

Ett mail som bekräftar ditt deltagande kommer efter anmälnings-
tidens slut och innehåller länkar till bibliodramat och årsmötet.

Var med och utforska nätet…som ”rum” för bibliodrama!

Workshop med Zoom utifrån texten Jesaja 2: 2-5.
Datum: Lördagen den 7/11
Tid. Kl 10:00 – 15:00
Ledare: Anna Gradin med Lotta Geisler som teknisk support.
Kostnad: 0 kr men gärna en gåva till Bibliodramasällskapet enl ovan.
Anmälan: Senast den 27 oktober via Bromma folkhögskolas
hemsida.

Vi börjar dagen tillsammans i helgrupp för inledning och uppstart. Vi
fortsätter individuellt med övningar samt delar, reflekterar och gör
övningar i mindre grupper. Vi avslutar tillsammans i helgrupp.

Du behöver vara ”närvarande” i workshopen hela tiden förutom
pauser för lunch och fika. Du behöver ha fungerande nätuppkoppling
och ljud och bild som fungerar för webbmöte i Zoom.