Ett hållbart liv- folkhögskolekurs på nätet.

Ett hållbart liv
Ge dig själv tid och möjlighet
att reflektera över ditt liv
med fokus på återhämtning,
vila och andlig fördjupning!
Kurstid: 25/1-23/4 2021

Folkhögskolekurs 25 procent
på nätet där du får uppgifter
för 5 tim/vecka för att läsa,
reflektera, göra övningar
och dela. Egen tid därutöver.

Innehåll:
-läsa litteratur omkring vila
-göra övningar och reflektioner
som knyter an till litteraturen
-fördjupning och utforskande
av bibeltexter som knyter an
till temat
-med bibliodrama som metod
göra kreativa övningar som
involverar våra sinnen, kropp
och själ
-dela skriftligt och i websamtal
både i helgrupp/mindre grupp

Mötesplats: Teams i Office365
Datavana är nödvändig.
Webträff i helgrupp kl. 18-21
Måndagar 1 feb och 12 april

Kurslitteratur:
”Det händer när du vilar” av
Tomas Sjödin samt bibeltexter.

Kostnader:
Deltagandet är kostnadsfritt.
Material och litteratur
bekostas av deltagaren.

Frågor och anmälan till:
anna.gradin@umeafolkhogskola.se
Kursledare: Anna Gradin pedagog
och diplomerad bibliodramaledare

Arr. Umeå folkhögskola i samverkan
med Bibliodramasällskapet i Sverige