NY, Grundkurs i Bibliolog.

Lär dig leda bibliolog

  • ett sätt att läsa och uppleva Bibeln tillsammans

Grundkurs i bibliolog
Bromma folkhögskola
26-30 oktober 2020

Kurstid: Måndag 26 oktober 2020 (start efter lunch)
till fredag 30 oktober (före lunch).
Plats: Bromma folkhögskola.
Kostnad: 2.200 kr, om du betalar själv. (2.600 kr,
om din arbetsgivare betalar.) Mat och logi tillkommer,
och det ordnar du själv. Du kan äta på skolan om du vill.
Sista anmälningsdag: 30 september 2020.

Anmälan (även intresse-anmälan) och frågor ställs till:
Eva Danneholm, 070 27 317 57,
eva.danneholm@equmeniakyrkan.nu

(En formell anmälan ska göras via Bromma folkhögskola
efter sommaren, vilket du får mer information om när du
anmäler ditt intresse för kursen.)

Kursledning:
Eva Eiderbrant. Prästvigd för Linköpings stift,
sedan 20 år bosatt och verksam i Schweiz, bibliologledare och -tränare.
Eva Danneholm. Pastor i Equmeniakyrkan, bibliodramaledare och bibliologledare.

Söker du en ny möjlighet att utforska bibelns texter där både lek och djup tillåts? * Önskar du dig en hållning till berättelserna som får dem och oss att öppna upp och mötas?

Hoppas du på att kunna hjälpa en grupp att tillsammans uppleva
bibliska gestalter på ett sätt som kan överraska och berika?
Då kan du lära dig leda bibliolog!

Bibliolog är en älskad och beprövad metod att gå in i
de bibliska världarna och låta text och liv tyda varandra
ömsesidigt. Metoden är spridd i USA, centrala Europa och
delar av Afrika. Den är grundad av den amerikansk-judiske
läraren och terapeuten Peter Pitzele och hans fru konstnären
Susan Pitzele, som är kristen.

Kursen ger dig en grund att stå på för att leda bibliolog.
Under kursen får du möjlighet att utforma en egen bibliolog
och pröva den i ett tryggt sammanhang.
Du får efter genomgången och godkänd kurs ett certifikat
utfärdat av det internationella nätverket för bibliolog.

Du lär dig också om bibliologens bakgrund, grundregler
och text-teoretiska sammanhang.

Du är välkommen att delta i kursen om du är verksam inom
kyrkor, samfund, skola eller annat där du ser ett möjligt fält
för att utöva bibliolog. Teologisk eller religionspedagogisk
utbildning är en fördel, men inget krav. Det är en fördel om
du har deltagit i en bibliolog innan kursen börjar.

Här hittar du mera information och kan trycka ut foldern. http://www.bibliodrama.se/litteratur/artiklar/ovriga-artiklar/vad-ar-bibliolog