Tre tillfällen för dig som tycker om att undersöka text – biblio!

Veckorna 4 – 6 kommer Studieförbundet Bilda ha ett tillfälle i veckan med de olika metoderna: Biblioterapi, Bibliolog och Bibliodrama. Metoden presenteras och du får ett smakprov av vad det är.

Biblioterapi

tisdag 26 januari, 17.00 – 19.00. Ledare: Lina AsklövBiblioterapi (biblion för bok och therapeia för helande) utgår från tanken att läsning av skönlitterära texter är läkande för själen och kan fungera som ett verktyg för att tillsammans med andra tolka livet så som det är. Under kvällen får du veta mer om biblioterapi och prova på några biblioterapeutiska övningar utifrån Bildas nya material i ämnet.

https://www.bilda.nu/arr/1079236/bilda-vidare-biblioterapi-301880

Bibliolog

torsdag 4 februari, 17.00 – 19.00. Ledare:
Frida HellsingBibliolog (biblio för text och logos för ord) utforskar bibeltexten genom att deltagarna lever sig in i berättelsen utifrån dess karaktärer. Vi läser gemensamt en text, tilldelas en roll och får med fantasins hjälp besvaras olika frågor: ”Hur upplever karaktärerna händelsen ur sitt perspektiv? Vad hoppas karaktären på inför framtiden?” O.s.v.De olika svaren och perspektiven som framkommer i gruppen berikar förståelsen av texten genom sina olikheter! Under kvällen får du veta mer om bibliolog och prova på några bibliolog övningar.

https://www.bilda.nu/arr/1079247/bilda-vidare-bibliolog-301881

Bibliodrama

onsdag 10 februari, 17.00 – 19.00. Ledare: Henrik YdreborgBibliodrama (biblio för text och drama för handling) undersöker textens och dess mellanrum. Vad står mellan raderna? Genom olika övningar som skapande, agerande, funderande och skrivande närmar vi oss texten från olika håll. Tillsammans tolkar vi in texten i våra liv och sammanhang. Under kvällen får du veta mer om bibliodrama och prova på några bibliodrama övningar utifrån boken ”Handbok i bibliodrama” förlaget Argument, Bibliodramsällskapet i Sverige och Bilda.

https://www.bilda.nu/arr/1079258/bilda-vidare-bibliodrama-301882

Vi använder oss av zoom som digitalt verktyg för dessa föreläsningar/prova-på tillfällen.Du kan vara med vid ett tillfälle eller vid alla tre, du anmäler dig på bilda.nu på det/de pass du vill gå.

Mer info se www.bilda.nu