Vidareutbildning för bibliodramaledare 2021-2022.

Vidareutbildning Bibliodramaledare
2021 – 2022 ställer om!
Litteraturkursen är öppen för alla!

DEN ÄR NU IGÅNG!

Utifrån rådande osäkerheter kring Covid 19 kommer vi här med ett nytt upplägg på utbildningen. Utbildningens syfte och mål är fortfarande detsamma men vi ändrar upplägget. (Kursens innehåll och intentioner finns att läsa om i kursfoldern som finns på hemsidorna)

Så här tänker vi;

Våren 2021 gör vi om till en litteraturkurs där deltagarna möts i mindre grupper, kanske utifrån den region man befinner sig i. Grupper kommer kunna välja om man vill mötas IRL eller digitalt. Grupperna kommer också kunna påverka när man möts, datumen är utgångspunkter och riktmärken, grupperna har stor frihet! De inplanerade kurstillfällena under första halvåret föreslår vi utgör en grund för era träffar, förutom tillfället i augusti/september som kommer förläggas till norra Italien i samband med den europeiska bibliodramakonferensen.

Resterande upplägg kommer utformas vartefter, utifrån läget vad gäller restriktioner etc. Vidareutbildning Bibliodramaledare omfattar fortfarande tre terminer.

Själva litteraturkursen är öppen för alla att delta i, dvs vi kan härmed ta emot nya deltagare förutsättningslöst.

För att bli antagen till hela vidareutbildningen krävs gedigen bibliodramaerfarenhet, gärna Grundkurs Bibliodrama.

Grundkurs Bibliodrama kan också bli en möjlig fortsättning på läskursen om tillräckligt många deltagare anmäler sig.Utbildningen bygger vidare på den erfarenhet och kunskap som utvecklats hos enskilda bibliodramautövare, speciellt i Sverige men också genom inspiration från det europeiska bibliodramanätverket.

Vi vänder oss till Dig som genomgått Grundkurs Bibliodrama eller har en längre erfarenhet av arbeta med Bibliodrama.

Vidareutbildningens syfte
• att ge erfarenhet av processorienterat Bibliodrama och kollegial handledning
• att ge kunskaper och färdigheter att leda längre bibliodramaprocesser
• att fördjupa förståelsen för hur den personliga livserfarenheten bidrar till och/eller stör gruppen eller/och det egna ledarskapet.
• att främja och ge förståelse för bibliodramaarbete i olika sammanhang, särskilt i Europa.
• att förstå sambandet mellan bibliodramaarbetet, aktualisering och teologisk kunskap.

Utbildningens omfattning

Vårens och sommarens tillfällen och litteratur;

13 – 16 januari 2021 – “Bibliodrama som process – leda och handleda”, Brandhorst, Fallner och Warns.

11 – 13 mars 2021 – “Personlig livstolkning och religiös tradition”, Björn Wiedel 5 – 8 maj 2021 – “Positiv ångest”, Poul Moxnes

28 augusti – 1 september 2021 plus två dagars kurstillfälle före eller efter dessa datum (Europeiska Bibliodramanätverkets konferens i norra Italien) – “Bibliodrama och uttryckandekonstterapi – samma andas barn”, Lotta Geisler.

Vi lärare räknar med att besöka respektive grupp vid ett av tillfällena.

Kurskostnaden för vårens kurs blir 6000 kr + moms. Frågor och anmälan sänds till: lotta.geisler@gmail.com lars-gunnar@skogar.nu Märk mailet “vidareutbildning bibliodramaledare”

Kurstillfällena startar onsdag alternativt torsdag kl 18 och slutar lördagar kl 15. Kursdagarna inkluderar kvällspass till kl 21.00. Kursen innebär dessutom genomförande av egen ledning av ett längre Bibliodrama (minst två dagar) samt handledning i mindre grupp och skriftliga uppgifter.

Kursledning
Lotta Geisler, handledare, dipl.uttryckande konstterapeut och diplomerad bibliodramaledare, Lars-Gunnar Skogar, pastor och diplomerad bibliodramaledare.
Båda har genomgått grundkurs och en kvalificerad ledarutbildning i Bibliodrama, Hamburg, Tyskland och har sedan 2005 varit ledare för Grundkurs Bibliodrama (tvåårig deltidsutbildning), en tidigare vidareutbildning samt för en internationell Grundkurs.
De medverkar och deltar aktivt i både Bibliodramasällskapet i Sverige och i det europeiska bibliodramanätverket. (EBN).

Kursplats
Vasastan/nära Odenplan, Stockholm. (Förmodligen ett kurstillfälle, del av vecka 32, 2020, i Polen.)

Ansökan Löpande antagning, dock sista ansökningsdag
2020.09.01. Bekräftelse skickas när tillräckligt många antagits för kursens genomförande.

Kursen genomförs i en sluten utbildningsgrupp och när kursdeltagaren accepterat antagning är den bindande.

Ansökan skickas till: lotta.geisler@gmail.com
Märk mail;
Vidareutbildning bibliodramaledare

frågor
lotta.geisler(at)gmail.com, tel: 0707614049
lars-gunnar(at)skogar.nu, tel: 070-2597121

För mera information: