Ledarutbildning

Här finns information om ledarutbildningar i bibliodrama.

Här hittar du två utbildningen som är aktuella.

Dels en grundutbildning i bibliodrama och sedan en vidareutbildning
för bibliodramaledare 2020-2021

Grundutbildning i bibliodrama:Vi hoppas kunna få igång den sjunde grundkursen i Bibliodrama. Bibliodrama har främst sina rötter i Tyskland.
Vi arbetar utifrån de mål och riktlinjer för utbildning som det
Europeiska Bibliodramanätverket antagit. Läs mera om grundutbildningen.

Bibliodrama vidareutbildning för bibliodramaledare hösten 2020
Utbildningen bygger vidare på den erfarenhet och kunskap som utvecklats hos enskilda bibliodramautövare, speciellt i Sverige men också genom inspiration från det europeiska bibliodramanätverket. Vi vänder oss till Dig som genomgått Grundkurs. Bibliodrama eller har en längre erfarenhet av arbeta med Bibliodrama.