BIBLIODRAMA ONLINE ”learning by doing” KURS vt 2021!

Denna är igång!

Intresset för att göra bibliodrama online ökar.
Därför har vi glädjen att erbjuda en utbildning, för dig som
vill utveckla redskap och erfarenheter för att leda
bibliodrama online. Härmed kan du delta i en utbildning i
tre delar under elva veckor med teori, litteraturstudier,
göra egna erfarenheter, erfarenhets-utbyte och egen
praktik.

Målgrupp:
Bibliodramaledare som gått grundutbildning/eller
motsvarande som vill utveckla och/eller provat nätet
tidigare för lärande.

Innehåll kurs:
-Litteratur: ”Handbok i bibliodrama, när ord möter liv”
Argument förlag, 2014

-Teknik: Utgå från det digitala verktyget ”Zoom”, liksom
epost och sms-grupp med dialog kring olika tekniska
lösningar.

-Metodik: Erfara bibliodrama i utbildningsgruppen och
reflektera över bibliodramas byggstenar ”konverterat” till
online. Samtal kring ledarroll och hur gruppens interaktion
kan uppnås på nätet. Praktik två och två i samarbete med
studieförbund; innebär att planera och genomföra ett eget
”prova på bibliodrama” samt att få öva att administrera
tekniken tillsammans med en kurskamrat.

Upplägg:
Del 1: 8 feb-22mars
Sex veckor folkhögskolekurs litteratur, teori, att själv erfara
bibliodrama online, erfarenhetsutbyte.
Studietakt 25 % = Måndagar webmöte kl 18 – 21 (8, 15, 22 feb och
1, 8, 15 & 22 mars) samt två tim eget arbete med färdiga övningar
och fem tim övrigt eget arbete och reflektion varje vecka.
Kostnadsfritt för deltagaren

Del 2: 22 mars – 4 april:
Egen praktik med; ledning av ett eget bibliodramaupplägg för tre
timmar med ca sex deltagare samt tre timmar teknisk support till
en studiekamrat som leder sitt eget bibliodrama.
Deltagaravgift för praktikdelen; 1900 kr

Del 3: 5 april – 23 april
Tre veckor folkhögskolekurs: teori och erfarenhetsutbyte,
studietakt 25% = Tisdagar webmöte kl 18 – 21 (6 & 13 april), samt
två timmar eget arbete med färdiga övningar och fem timmar
övrigt eget arbete och reflektion varje vecka.
Kostnadsfritt för deltagaren

Kurslitteratur: ”Handbok i bibliodrama, när ord möter liv”
Argument förlag, 2014

Ledare:
Lotta Geisler, bibliodramalärare sen 2005,
uttryckande konstterapeut och handledare.
Anna Gradin, diplomerad bibliodramaledare, pedagog &
folkhögskolelärare med särskilt fokus på onlinekurser

Anmälan (gäller alla tre delar) och frågor:
lotta.geisler@gmail.com eller anna.gradin@umeafolkhogskola.se

Arrangör: Bibliodramasällskapet i Sverige i samarbete med Umeå
folkhögskola, Studieförbundet Bilda och Sensus studieförbund.