Höstnyheter!

Save the dates
15 – 16 oktober: Workshops och festkväll. Bibliodramadagarna med 11 års jubileum!
15 november: Årsmöte, Bibliodramasällskapet.
17 – 21 augusti 2022: EBN Bibliodramakonferens i Essen, Tyskland.