Verksamhetsplan för Bibliodramasällskapet i Sverige 2023-2024

Kontinuerligt arbete

 • Utökade Insatser för medlemsrekrytering och medlemsvård.
 • Information till medlemmarna genom medlemsbrev
 • Information till intresserade och medlemmar genom hemsidan bibliodrama.se, Facebook och Instagram.

Samverkan

 • Uppmuntra medlemmar att delta i Bibliodrama-arrangemang och Bibliodramautbildningar, IRL och digitalt, att dela arrangemang och erfarenheter på hemsidan bibliodrama.se, Facebook ch Instagram.
 • att använda och informera om Handbok i bibliodrama,
 • att möjliggöra internationell medverkan och tolkning vid svenska workshops,
 • att samverka med Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan m.fl.
 • att samverka med studieförbunden Bilda och Sensus utifrån vår avsiktsförklaring,
 • att samverka med folkhögskolor.att få fler människor att pröva Bibliodrama.

Uppmuntra till Bibliologens utveckling och stötta utbildning av bibliologledare i Sverige.

Vidareutveckla och öka vår närvaro på de digitala plattformarna

 • de digitala plattformarna: bibliodrama.se, Facebook, Instagram
 • med nya artiklar och fortlöpande dokumentation av erfarenheter från det bibliodramaarbete som bedrivs i olika delar av landet och på olika håll i Europa.
 • Vidareutveckla Bibliodrama genom att erbjuda Bibliodrama IRL och online, samt i hybridform IRL/online över kortare och längre tid i Sverige och via EBN:s medlemsorganisationer/ EBO (European Bibliodrama Online).
 • Inspirera till planering, handledning, processgenomgång samt utveckla nya former för bibliodramats gestaltning i vår tid.

Under året och framåt

 • Jobba vidare med bidraget från Erasmus+ och uppmuntra till deltagande i bibliodramai Europa.
 • Ansökan om förlängt och ev. ny projektansökan för kortsiktigt projekt inom Erasmus+
 • Förbereda och projektera inför att Sverige står som värd för 2025.

Långsiktigt utvecklingsarbete på riks och lokal plan i Sverige samt på den europeiska arenan.

 • Vidareutveckla Bibliodrama som ett redskap för dialog inom olika områden, till exempel interreligiös dialog, konfirmandarbete, pilgrimsvandring, katekumenatet, frälsarkransen, bibelfigurer, integrationsarbete i församlingar, genom utbyte med kultursektorn, resor med Bibliodrama samt att skapa möjligheter att erbjuda Bibliodrama för personer med olika funktionsnedsättningar.

Vidareutveckla och stödja initiativ till bibliodramautbildningar i Sverige.

Vidareutveckla samarbetet med EBN (European Bibliodrama network) via representation i dess sekretariat, samt utveckla samarbetet med EBO (European Bibliodrama Online)

Utveckla Bibliodramasällskapets verksamhet via Erasmus+

Tagit vid årsmötet 2023