Internationellt

Här finns information om Europeiska Bibliodramanätverket och vad Bibliodrama-Charta innebär. Här finns också en presentation av det europeiska bibliodramaprojektet BASICS (2011-2013) samt den årliga konferensen i Sankelmark i Tyskland kring nordeuropeiskt utbyte av erfarenheter som gäller själavård och terapi.

 

FILM

Lotta Geisler har gjort en liten film som berättar om crossoverkursen 2017 som kanske kan locka till sommarens kurs. Det kan vara nått!