Röster om bibliodrama

Röst från Bibliodramadagarna 24-25 november 2023

Med väldigt liten erfarenhet av Bibliodrama var det med ett öppet och nyfiket sinne jag åkte till Bromma för att vara med på årets Bibliodrama-dagar. Av olika skäl kunde jag inte vara med hela tiden, utan deltog fredag kväll och lördag förmiddag. Eftersom jag själv skulle hålla i lördagsförmiddagen blev det på fredag kväll som jag fick stifta bekantskap med Bibliodrama. Det var en positiv erfarenhet som gav mersmak. Från mina tidigare – väldigt korta – kontakter med Bibliodrama har jag förstått att det handlar om att låta kroppen vara med när vi lyssnar och tar till oss av Bibeln. Under fredagskvällen fick jag uppleva att denna kroppslighet kunde ta sig väldigt olika uttryck. Ett av mina bestående intryck är att vi jobbade mycket för att skapa ett tryggt rum och att det fungerade. Som deltagare vågade vi vara öppna både i ord och handling. Min upplevelse var också att alla röster räknades och det uppskattade jag.

/ Anders Göranzon, generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet

Internationell och interreligiös workshop

Hur ofta jämför du texter från Koranen och Bibeln? På bibliodramadagar 14-17/10, i Kortrijk, Belgien, byggde vår workshop på texter från Koranen (Sura 12) och Bibeln (1 Mosebok 37 – 47). Vi deltagare var några muslimer och några kristna som kom från olika europeiska länder. Här möttes vi för att försöka levandegöra de texter som i båda urkunderna handlar om Yousefs/Josefs drömmar, drömtydningar och om hans liv i Egypten.

Våra ledare Jes Bouwen, Anja Stieghorst och Anne Coussement gav oss arbetsmaterial, däribland pusselbitar, att arbeta med för att gestalta det som kom upp och för att vi kanske också skulle kunna förmedla något av det till varandra. Och nog blev det ett pussel av både pappersbitar och tankar, texter, mitt liv, händelser hemma i Sverige och här i Belgien.

Yousef/Josef gav Farao rådet att samla i ladorna för att vara förberedd för svårare år som väntade i landet. Bland mina pusselbitar växte bilder och tankar om det jag ser omkring mig, i Sverige och i Europa. Jag behöver inte tyda drömmar, jag måste bara orka se. Jag började undra vad det är jag, vi, samhället, har “samlat och sparat i ladorna” för att möta den politiska situation vi har nu, i Sverige och Europa. Håller vår gemenskap? Håller det demokratiska systemet för trycket det utsätts för nu? Ökad polarisering, ökat våld, politiska ledare som alltmer ogenerat pekar ut vissa grupper att vara problemet som vi bara ska göra oss av med, utvisa/skicka iväg/förgöra.

Mötesplatser behövs mellan grupper i vårt samhälle som vi inte självklart annars möter och samtalar med! Mötesplatser, kanske som den här vi fick vara med om, där leken med sitt djupaste allvar uppstår. Kanske de gemensamma texterna vi har i Koranen och Bibeln kan vara en utgångspunkt för möten även här på hemmaplan.

/ Bodil Johansson

Röst från Bibliodramadagarna 24-25 november 2023

Jag var med på Bibliodramadagar på Bromma folkhögskola 24-25 november. Det var spännande dagar och möten med människor från hela landet med olika bakgrund kyrkligt såväl som personligt.

Det jag fick med mig är ett förkroppsligat sätt att förhålla sig till bibeltexten. I början av Johannes-evangeliet står det att Ordet blev kött (kropp) och bodde bland oss. Att få delta i bibliodrama och bibliolog är ett sätt att få ordet förmedlat till sig på ett mycket påtagligt sätt genom att ”klä” sig som en viss roll, handgripligt få ta i saker, ev smaka, lukta på rekvisita.

För mig som har livlig fantasi och som i grunden har en gudsbild och teologi som inkluderar hela människan – ande, kropp och själ – fördjupar detta förståelsen för bibeltexten. Inte nödvändigt så att jag förstår en text rent kunskapsmässigt/intellektuellt bättre med hjälp av bibliodrama, utan det har mer med erfarenhet och relation att göra. I gudstjänstsammanhang ligger bibliodrama närmare liturgins språk än förkunnelsens språk.

/ Anki Folke