Om Bibliodramasällskapet – medlem

Bibliodramasällskapet i Sverige är en ekumenisk sammanslutning av bibliodramaintresserade som vill främja bibliodrama i Sverige. Det bildades i december 2010 (organisationsnummer 802457-3639).

Bibliodramasällskapet vill möjliggöra för bibliodramaaktiva att samarbeta, utbyta information och vidareutveckla sin kompetens och därigenom verka för bibliodramats utveckling i Sverige. Föreningen vill också stärka kontakterna med bibliodrama i andra länder, främst Europa. Läs mer i Bibliodramasällskapets stadgar.
Stadgar för Bibliodramasällskapet i Sverige rev 2012

Bibliodramasällskapets styrelse träffas ett par gånger om året.

Ordförande för 2023-2024 är Helene Isborn.

Kassör är Olle Hilariusson.

Om du vill bli medlem kontakta Olle Hilariusson, olle.hilariusson(at)brommafolkhogskola.se.

Ange namn, postadress, telefon och epostadress.

Medlemsavgiften 150 kr per år sätts in på PlusGiro 58 32 52-2.

Gåvor till föreningen mottages tacksamt.

Vi är glada för att Bibliodramasällskapets medlemsantal håller i sig men det finns naturligtvis plats för fler. Med medlemsavgiften kan vi alla bidra till att utveckla Bibliodrama i olika sammanhang i vårt land.

Hjälp gärna till att värva fler medlemmar genom att berätta om Bibliodrama i de sammanhang där du finns och hänvisa gärna till sällskapets hemsida www.bibliodrama.se

Sprid gärna information om bibliodrama och Bibliodramasällskapet i Sverige genom att ladda ner och skriva ut handaffischer i A5-storlek.
(Kommer att byta ut inom kort)