Om Bibliodramasällskapet

Bibliodramasällskapet i Sverige är en ekumenisk sammanslutning av bibliodramaintresserade som vill främja bibliodrama i Sverige. Det bildades i december 2010 (organisationsnummer 802457-3639).

Bibliodramasällskapet vill möjliggöra för bibliodramaaktiva att samarbeta, utbyta information och vidareutveckla sin kompetens och därigenom verka för bibliodramats utveckling i Sverige. Föreningen vill också stärka kontakterna med bibliodrama i andra länder, främst Europa. Läs mer i Bibliodramasällskapets stadgar.
Stadgar för Bibliodramasällskapet i Sverige rev 2012

Bibliodramasällskapets styrelse träffas ett par gånger om året. Ordförande för 2018-19 är Helene Isborn. Kassör är Olle Hilariusson.

Om du vill bli medlem kontakta Olle Hilariusson, olle.hilariusson(at)brommafolkhogskola.se. Ange namn, postadress, telefon och epostadress. Medlemsavgiften 150 kr per år sätts in på PlusGiro 58 32 52-2. Gåvor till föreningen mottages tacksamt.

Sprid gärna information om bibliodrama och Bibliodramasällskapet i Sverige genom att ladda ner och skriva ut handaffischer i A5-storlek.
Handaffisher 2017