Bibliodrama, Lerum, södra Sverige

I vår har Bibliodrama texter om hopp.

Vi människor behöver hopp och ljus i våra liv och det behövs i vårt samhälle och i vår värld. Tillsammans utforskar vi hur orden kan ge oss hopp på djupet och hopp för framtiden. Vi erbjuder 3 tillfällen. De är fristående och man anmäler sig till vart och ett av dem.
Bibliodrama är en form av bibelupplevelse där vi får möjlighet att känna igen oss själva i de människor, miljöer och händelser som vi läser om i Bibeln. Tillsammans i en grupp kan vi återskapa Bibelns berättelser på ett lekfullt, andligt och dramatiskt sätt. Bibliodrama berör både kropp och själ, både hjärta och hjärna, både känsla och intellekt. Genom rollspel, improvisationer, musik, måleri och samtal närmar man sig en text i grupp
.

Med hjälp av bibeltexter från Efesierbrevet (Bibel 2000 och The Message på Svenska) under vårens tillfällen reflekterar vi över vårt hopp

I Bibliodrama kan vi använda bibeln, psalmer, sagor och andra texter.
Inga förkunskaper om Bibeln eller Bibliodrama behövs.

TILLFÄLLE 1
12 februari kl 15–18
Tema: Ögonens skärpa och klarhet
Var: Equmeniakyrkan i Lerum, Brogårdsvägen 3
Sista anmälningsdag: 5 februari

TILLFÄLLE 2:
25 mars kl 15–18
Tema: Fred
Var: Equmeniakyrkan i Lerum, Brogårdsvägen 3
Sista anmälningsdag: 18 mars

TILLFÄLLE 3:
13 maj kl 15–18
Tema: Styrka och Mod
Var: Equmeniakyrkan i Lerum, Brogårdsvägen 3
Sista anmälningsdag: 6 maj

Anmäl till någon av oss:
Susanne Lindström, församlingspedagog och diplomerad bibliodramaledare
Telefon: 0302-52 25 79
Mobil: 070-248 11 70
E-post: susanne.lindstrom@svenskakyrkan.se

Camilla Malm Samuelsson, pastor och församlingsföreståndare
Telefon: 073-560 63 57
SMS: 073-560 63 57
E-post: camilla@equmeniakyrkanlerum.se

INFORMATION OM VARJE TILLFÄLLE:
Vi erbjuder kaffe/te, smörgås och frukt till självkostnadspris. (Du kan använda Swish). Vill du ha något annat får du gärna ta med det.
Både du som är nyfiken på Bibliodrama men aldrig har prövat och du som tidigare har deltagit är varmt välkommen.
Inga förkunskaper om Bibeln eller Bibliodrama behövs.
Du får också en bekräftelse på att du anmält dig.
Maxantal vid resp datum: 12 stycken

Bibliodrama on-line

Bibliodrama on-line, måndagarna 29 januari & 5 februari, 18.00-20.15.
Kvällarna led sav Eva Danneholm, Sverige, och Eva Z.Schmitt, Tyskland.
Vi samtalar på ”good enought English”.
Under de två kvällarna vandrar vi tillsammans med kvinnornas i Ruts bok.
Rut bryter upp och flyttar. Vad lämnar hon? Finns det hopp för
framtiden? Hon söker nya horisonter, nytt hopp.
Vi läser, får tid att reflektera, samtalar med varandra, använder
rörelse och kreativa arbetssätt.


Anmälan gör du senast 22/1 till denna mail-adress: madita@gmx.net
När du anmäler dig får du mer information och en länk till Zoom.

Öppet Bibliodrama våren 2024, Falun

I Bibliodrama möter vi den bibliska texten med hela vårt jag. Vi upptäcker och
upplever texten med kropp och själ, med hjärta och förstånd.

Vi träffas på Kristinegården, Kristinegatan 11
Tisdag 16 januari kl 18-21
Tisdag 13 februari kl 18-21
Tisdag 12 mars kl 18-21
Tisdag 16 april kl 18-21
Tisdag 14 maj kl 18-21

Lördag 8 juni Bibliodramavandring. Mer info kommer senare.
Medtag eget fika

Anmälan, senast söndag kl 12. (två dagar innan), till Susanne Dahlgren,
Bibliodramaledare tel. 023-70 20 53 eller susanne.dahlgren@svenskakyrkan.se

Bibliodrama i fastan, Vårgårda

Lördag den 24 februari 9:00-17:00

Bibliodramadag i fastan

Temat för dagen är den kämpande tron.

Vad har vi som vi kämpar med i våra liv? Den kämpande tron påminner oss om att aldrig ge upp. Den här dagen får hjälpa oss att sätta ord på detta och låta hoppet ta plats i våra kroppar.

Bibliodrama är en form av bibelupplevelser där vi får möjlighet att känna igen oss själva i de människor, miljöer och händelser som vi läser om i Bibeln. Tillsammans i en grupp kan vi återskapa Bibels berättelser på ett lekfullt, andligt och dramatiskt sätt. Bibliodrama berör både kropp och själ, både hjärta och hjärna, både känsla och intellekt. Man kan säga att bibliodrama innebär att ”läsa bibeln med hela kroppen”. Det räcker inte att läsa eller lyssna till en text, vi måste också få göra den, förkroppsliga den. Först då kan vi förstå den och komma den nära. genom rollspel improvisationer, musik, måleri och samtal närmar man sig en text i en grupp. Genom att i bibliodrama pröva nya undertexter förändras och fördjupas gammal och van text.

Både du som är nyfiken på bibliodrama, aldrig prövat eller som tidigare har deltagit är varmt välkommen.

Ledare: Susanne Lindström, församlingspedagog i Lerums församling och Diplomerad Bibliodramaledare och Madeleine Dahl, präst i Vårgårda.

Kostnad: 300 kronor i priset ingår fika, lunch.

Anmälan senast den 18 februari till Vargarda.pastorat@svenskakyrkan.se. 0322-73700

I samband med anmälan betalar du deltagaravgiften via Swish 123498 34 66

Har du inte swish så löser vi det.¨Märk med Bibliodrama 24 februari”

Boende: För den som önskar övernattning så har Prästgården några gästrum.För att boka dessa kontakta Madeleine.dahl77@svenskakyrkan.se

Arrangörer: Svenska kyrkan Vårgårda, Lerums församling, Bibliodramasällskapet i Sverige och SENSUS studieförbund.

bibliodrama online HOPE

HÄR FINNS EN MÖJLIGHET för dig och er som vill delta i ett bibliodrama online (alltså hemifrån en dator typ) där man kommer i kontakt med en text, människor från olika länder i Europa (man talar hjälplig engelska ) och får kontakter och spännande uppgifter! Anmälan på hemsidan!

https://www.bibliodrama-ebn.eu/

Var inte rädd, det är så här vi kommer i dialog och talar och tänker och känner tillsammans, det är väl det som är hoppfullt eller?

Bibliodramadagar i Bromma, möte mellan ord och liv!

Det har varit härliga dagar och temat har varit ÖVERSÄTTA – TOLKA – MELLAN RADERNA där bibliodramats arbetssätt ju bland annat handlar om att använda olika översättningar.

Ett stort gäng var samlat och i samarbete med Svenska bibelsällskapet hade vi dessa dagar.

Anders Göranzon som är generalsekreterare från Svenska Bibelsällskapet var med och han hade ett pass med oss alla på ett aktivt sätt. Kreativ bibelläsning, kontextuell bibelläsning.

Under dagar på Bromma har vi fått prova på och läsa och göra bibliodrama och bibliolog på provöversättningar av delar av Nya testamentet som skall vara klart 2026.
En blandning av workshops, god mat och tid att mötas det blev vad det blev. Underbart att mötas, möte mellan ord och liv!

“Jona var tre dagar i valfiskens buk – men vad hände före och efter?” Nacka, Stockholm

Välkomna till höstens Bibliodrama-tillfällen med detta tema:

“Jona var tre dagar i valfiskens buk – men vad hände före och efter?”

Det ägnar vi 2 kvällar åt IRL i Björknäskyrkan, Nacka, och/eller 2 kvällar online.

Du kan kombinera som du vill, eller bara vara med en gång.

“Före mötet med fisken”. Torsdag 19/10, Björknäs. Tisdag 31/10, via Zoom.

“Efter mötet med fisken” Söndag 26/11, Björknäs. Onsdag 8/11, via Zoom.

Anmälan och frågor: Eva Danneholm

eva.danneholm@equmeniakyrkan.nu

Bibliodrama, Falun

I Bibliodrama möter vi den bibliska texten med hela vårt jag. Vi upptäcker och upplever texten med kropp och själ, med hjärta och förstånd. Det behövs inga förkunskaper.

Öppet Bibliodrama hösten 2023
Tisdagar kl 18-21
3/10
31/10
28/11

i Kristinegården, Kristinegatan 11 FALUN
Medtag eget fika

Den 9/9 Vandring, utomhus kl 12-14.

Det här tillfället ingår i ett arrangemang, Härlig är jorden. Gå gärna in på så ser du hela programmet.

Det är även start på en världsutställning, Gaia, av konstnären Luke Jerram

Anmälan och frågor:

Susanne Dahlgren, Diplomerad Bibliodramaledare, tel. 023-70 20 53 eller susanne.dahlgren@svenskakyrkan.se

023-70 20 00 www.svenskakyrkan.se/falun

https://www.svenskakyrkan.se/falun/harlig-ar-jorden

Bibliodrama i Lerum, hösten 2023

Bibliodrama hösten 2023

”Möt Gud”

Här är höstens erbjudande att vara med på bibliodrama vid tre tillfällen. Med hjälp av Bibeln får vi under höstens Bibliodrama möta tre berättelser som kan inspirera oss att möta Gud.

Gud kan komma oss till mötes på många olika sätt. Gud ser oss, känner oss och vet vad vi behöver. Mötet med Gud kan ge tröst och utmaning, kan ge oss mod och kraft att leva våra liv.

Genom tre bibelberättelser får vi vara med om hur personer mitt i vardagslivet möter Gud som Skapare, Jesus och Anden. Mötet med Gud lämnar avtryck och öppnar nya dörrar.

Att bjuda in till bibliodrama, att inom kontraktets ramar skapa både trygghet och frihet att genom val av text och metoder skapa förutsättningar och möjliggöra, att lita till processen, att få vara med när människor kliver ur sina vanliga liv en stund, in i tusenåriga texter och inser att de hamnat mitt i sina egna liv, att få se hur en grupp tar sig an en text med alla sinnen, kropp, själ och fantasi. Att förstå eller åtminstone ana att de varit med om något som kanske befriat, berikat, varit en dörr- eller en ögonöppnare. Det är det som jag tycker är så roligt med bibliodrama. 

Anna Jelkenäs


Tillfälle 1: 25 september kl 15-18

”Möte med Gud”
Var: Equmeniakyrkan Lerum, Brogårdsvägen 3
Sista anmälningsdag: 18 september

Tillfälle 2: 26 oktober kl 15-18

”Möte med Jesus”
Var: Equmeniakyrkan Lerum, Brogårdsvägen 3
Sista anmälningsdag: 19 oktober

Tillfälle 3: 4 december kl 15-18

”Möte med helig Ande”
Var:
 Equmeniakyrkan Lerum, Brogårdsvägen 3
Sista anmälningsdag: 27 november

Information om varje tillfälle: 

Vi erbjuder kaffe/te, smörgås och frukt (självkostnadspris, du kan använda Swish). Vill du ha något annat får du gärna ta med det. Både du som är nyfiken på Bibliodarma, aldrig har prövat eller som tidigare har deltagit är varmt välkommen. Inga förkunskaper om Bibeln eller Bibliodrama behövs. Du får också en bekräftelse på att du anmält dig.
Maxantal vid resp datum: 12 stycken

Frågor? Kontakta:

Susanne Lindström, församlingspedagog och diplomerad bibliodramaledare
Telefon: 0302-52 25 79
Mobil: 070-248 11 70
E-post: susanne.lindstrom@svenskakyrkan.se

Camilla Malm Samuelsson, pastor och församlingsföreståndare
Telefon: 073-560 63 57
SMS: 073-560 63 57
E-post: camilla@equmeniakyrkanlerum.se