Internationellt

Här finns  information om seminarier, konferenser, kongresser och liknande samlingar i övriga Europa, som uttrycker samspelet med det Europeiska Bibliodramanätverket.