Findhorn, Skottland, aug-sept 2019

Lördag 31 augusti till onsdag 4 september 2019 var det dags för årets European Bibliodrama Network (EBN) Congress , den femtonde i ordningen och detta år i norra Skottland, närmare bestämt på Findhorn Community.

Vi var ett femtiotal bibliodramaentusiaster som samlades för att mötas och delta i workshops under temat ”Every creature, every plant, every rock and grain of sand”. Vi var deltagare från Schweiz, Polen, England Ungern, Nederländerna, Tyskland, Rumänien, Finland och Sverige. Från Sverige var vi åtta personer. Planering och allt praktiskt var föredömligt ordnat av det brittiska bibliodramasällskapet med David och Ditty Tatem och Mandy Carr i spetsen.

Speciellt i år var platsens betydelse och inverkan på vår vistelse; Findhorn Community med sin säregna blandning av spiritualitet och eko-och miljömedvetenhet. För många känt som ett centrum för det som lite övergripande kallas NewAge, men som också, speciellt genom den guidning vi fick i området, visade sig vara så mycket mer. En plats för ”alternativt” boende, odling, kreativitet och gemenskap. Och överallt prunkande, välskött grönska och blomsterprakt. Och närhet till havet och ren luft. Vi ingick i gemenskapen kring måltiderna som vi delade tillsammans med de som bor och verkar på platsen. ”Kitchenparty” blev snabbt ett begrepp i vår vokabulär, då vi indelades att hjälpa till med efterarbetet i köket. På olika sätt uppfattade jag att vi bibliodramadeltagare förhöll oss till Findhornsammanhanget, för vissa blev det en utmaning, exempelvis den oväntade blandningen av gemensamma ”oom” och Taizesånger i samma samlingsritual. Att platsen och sammanhanget hade en speciell inverkan på oss alla vågar jag drista mig till att säga.

En symbol för dagarna var också den gamla keltiska symbolen Treskalion vars ena betydelse kan tolkas som liv-död-återfödelse, ande-kropp-själ, skapelse- upprätthållande-förstörelse och kanske i kristen kontext; fader-son-ande.

Tre workshopgrupper erbjöds och alla hölls på engelska.

En workshop leddes av Mandy Carr från Storbritannien och Ruth Knaup från Tyskland utifrån Job 12:7-10. Denna workshop bestod av mycket ”bodywork” enligt en av deltagarna.

En annan workshop leddes av Tunde Kocsis från Rumänien och Dora Falvay från Ungern. De jobbade bla med berättelsen om Noaks ark och det blev enligt deltagare utmanande djupdykningar  i känslolivet.

Själv deltog jag i workshopen som leddes av Lotta Geisler från Sverige och Roshmi Lovatt från Storbritannien. Detta var den enda workshop som erbjöd texter från tre olika traditioner; Nya testamentet, Bhagavad Gita och en keltisk myt. Mycket spännande! Vid ett tillfälle fick vi välja en bit text på sanskrit utifrån hur den tilltalade oss och hur den såg ut. Observera här att sanskrit har ett helt annat utseende än vårt alfabet. Men som ofta i Bibliodrama så uppenbarar sig ett tilltal på andra sätt än genom det talade eller skrivna ordet som vi är vana vid. Så också denna gång.

En annan upplevelse som blev både dråplig och spännande va en felläsning av ett ord på engelska. En liten bit av den keltiska skapelsemyten delades ut i mindre grupper med uppmaningen att läsa textutdraget och att måla en gemensam bild. I vår textbit hände diverse saker och inte minst ramlade två enhörningar ner från skyn och efter att ha grott i marken tog de sedan form i nya gestalter. Det var bara det att vi missförstått. Vi läste ”unicorn” (enhörning) där det i själva verket stod ”acorn” (ekollon)! Detta ledde till stor munterhet i vår workshopgrupp och blev också ett tecken på inverkan av sammanhanget då enhörningar spelar en viktig roll i den keltiska mytologin och dessutom är en symbol för Skottland. Så man kan aldrig veta (i alla fall i myternas värld) när en enhörning eller två dimper ner från skyn!

Den sedvanliga festkvällen innehöll denna gång skotsk dans- Ceilidh. Levande musik, duktiga instruktörer gjorde det roligt och livfullt och svetten lackade. Prat och dryck samt matvaror och godsaker medhavda från de olika länderna förgyllde också kvällen.

Dagarna avslutandes med en mycket berörande avslutningsceremoni där världen och världsträdet fick ta emot våra önskningar och böner. Ett ”EBN-meeting” hanns också med, huvudsakligen handlade det om olika arrangemang som är på gång i de olika länderna samt kort information om nästa års kongress som kommer att hållas i Polen. Mer information kommer här framöver!

Hoppas vi ses där!

Jannike Arzt Stackå