Styrelse

ctefan brochmannCtefan Brochmann är pastor i Equmeniakyrkan och arbetar i Redbergskyrkan, Göteborg. Han har tidigare erfarenheter av fängelsekyrkan, sjömanskyrkan och sjukhuskyrkan. Han kom i kontakt med bibliodrama i samband med fortbildning för pastorer i början av 2000-talet och gick Grundkurs Bibliodrama 07-09 på Utbildningscentrum Lidingö. Ctefan har utbildning i Bibliolog och har lett några bibliodraman tillsammans med Cai Brochmann, som också är bibliodramaledare. ”Att hjälpa människor att hitta nya sidor och djup och samtidigt få människor att växa och se hur mångfalden berikar, det är storheten i bibliodrama”, säger Ctefan.
Email:ctefan.b(at)gmail.com

                                        Lotta Geisler har under åren 1992-2015 arbetat som lärare på Lidingö folkhögskola, senare Bromma folkhögskola. Hon är diakon i Svenska lotta_geislerMissionskyrkan, utbildad fritidsledare och diplomerad uttryckande konstterapeut. Sen 2014 arbetar hon delvis i Svenska kyrkan och delvis bl a som handledare. Hon har också genomgått grundutbildning och en kvalificeringskurs för bibliodramaledare i Tyskland. Lotta har sedan 1996 varit en stark drivkraft i arbetet med bibliodrama i Sverige. Tillsammans med Lars-Gunnar Skogar startade hon och leder bibliodramaledarutbildningen, sedan 2017 genom Bibliodramainstitutet.
Email: lotta.geisler(at)gmail.com
Läs mer om hennes personliga erfarenheter av bibliodrama.

helene_isbornHelene Isborn är församlingspedagog i Falu Kristine församling i Falun, där hon verkat i över 20 år. Helene kom i kontakt med bibliodrama redan 1981 i Gelnhausen. Hon gick Grundkurs Bibliodrama 07–09 och leder sedan 2008 öppna bibliodraman åtta gånger per år i sin församling. Under 2010 har hon också haft bibliodrama med personalgrupper i Falu pastorat och fortbildningar i Västerås stift. Tillsammans med en kollega håller Helene på att skapa ett bibliodrama till varje pärla i Frälsarkransen, något som ska ge unga konfirmand-ledare en möjlighet att växa i tro och insikt.
Email: helene.isborn(at)telia.com

Eva Bergström är diakon i Equmeniakyrkan. Under diakon-utbildningen kom hon första gången i kontakt med bibliodrama och gjorde redan då ett projektarbete kring detta. Sedan gick hon Bibliodrama grundkurs 2012 – 2014. Hon har använt bibliodrama i församlingsarbetet, som förberedelse inför gudstjänst. ”Att uppleva vad mötet med den egna kreativiteten, med texten och med andra gör, både med mig och med andra människor upphör aldrig att fascinera och göra mig lycklig.”
E-mail: eva.bergstrom7(at)gmail.com

Henrik Ydreborg,

 

 

 

Olle Hilariusson och Susanne Lindström är också med i styrelsen.Presentation av dem kommer.