Styrelse

ctefan brochmannCtefan Brochmann är pastor i Equmeniakyrkan och arbetar som sjukhuspastor i Kalmar. Han har tidigare erfarenheter av fängelsekyrkan och sjömanskyrkan. Han kom i kontakt med bibliodrama i samband med fortbildning för pastorer i början av 2000-talet och gick Grundkurs Bibliodrama 07-09 på Utbildningscentrum Lidingö. Ctefan har också lett några bibliodraman tillsammans med Cai Brochmann, Kalmar. ”Att hjälpa människor att hitta nya sidor och djup och samtidigt få människor att växa och se hur mångfalden berikar, det är storheten i bibliodrama”, säger Ctefan.
Email:ctefan.b(at)gmail.com

 

                                        Lotta Geisler har under åren 1992-2015 arbetat som lärare på Lidingö folkhögskola, numera Bromma folkhögskola. Hon är diakon i Svenska lotta_geislerMissionskyrkan, utbildad fritidsledare och diplomerad uttryckande konstterapeut. Hon har också genomgått grundutbildning och en kvalificeringskurs för bibliodramaledare i Tyskland. Lotta har sedan 1996 varit en stark drivkraft i arbetet med bibliodrama i Sverige. Tillsammans med Lars-Gunnar Skogar startade hon och leder bibliodramaledarutbildningen, sedan 2017 genom Bibliodramainstitutet.
Email: lotta.geisler(at)brommafolkhogskola.se
Läs mer om hennes personliga erfarenheter av bibliodrama.

helene_isbornHelene Isborn är församlingspedagog i Falu Kristine församling i Falun, där hon verkat i 20 år. Helene kom i kontakt med bibliodrama redan 1981 i Gelnhausen. Hon gick Grundkurs Bibliodrama 07–09 och leder sedan 2008 öppna bibliodraman åtta gånger per år i sin församling. Under 2010 har hon också haft bibliodrama med personalgrupper i Falu pastorat och fortbildningar i Västerås stift. Tillsammans med en kollega håller Helene på att skapa ett bibliodrama till varje pärla i Frälsarkransen, något som ska ge unga konfirmand-ledare en möjlighet att växa i tro och insikt.
Email: helene.isborn(at)telia.com

Eva Bergström är diakon i Equmeniakyrkan. Under diakon-utbildningen kom hon första gången i kontakt med bibliodrama och gjorde redan då ett projektarbete kring detta. Sedan gick hon Bibliodrama grundkurs 2012 – 2014. Hon har använt bibliodrama i församlingsarbetet, som förberedelse inför gudstjänst. ”Att uppleva vad mötet med den egna kreativiteten, med texten och med andra gör, både med mig och med andra människor upphör aldrig att fascinera och göra mig lycklig.”
E-mail: eva.bergstrom7(at)gmail.com

Peo Sveder RenklintP-O Sveder Renklint, ersättare, är pastor i Arvika Missionsförsamling. När P-O prövade på bibliodrama för första gången blev han såld. 2007 – 2009 gick han Grundkurs Bibliodrama. Han har sedan dess använt sig av bibliodrama i olika sammanhang, bland annat på på bibelskolan Bibelfjäll i Hemavan. P-O tycker att exegetik och bibliodrama är två bra ben att stå på i bibeltolkningen.
E-mail: pappapeo(at)hotmail.com

Henrik Ydreborg och Olle Hilariusson är också med i styrelsen. Presentation av dem kommer.