Styrelse

ctefan brochmannCtefan Brochmann är pastor i Equmeniakyrkan och arbetar i Redbergskyrkan, Göteborg. Han har tidigare erfarenheter av fängelsekyrkan, sjömanskyrkan och sjukhuskyrkan. Han kom i kontakt med bibliodrama i samband med fortbildning för pastorer i början av 2000-talet och gick Grundkurs Bibliodrama 07-09 på Utbildningscentrum Lidingö. Ctefan har utbildning i Bibliolog och har lett några bibliodraman tillsammans med Cai Brochmann, som också är bibliodramaledare. ”Att hjälpa människor att hitta nya sidor och djup och samtidigt få människor att växa och se hur mångfalden berikar, det är storheten i bibliodrama”, säger Ctefan.
Email:ctefan.b(at)gmail.com

                                        Lotta Geisler har under åren 1992-2015 arbetat som lärare på Lidingö folkhögskola, senare Bromma folkhögskola. Hon är diakon i Svenska lotta_geislerMissionskyrkan, utbildad fritidsledare och diplomerad uttryckande konstterapeut. Sen 2014 arbetar hon delvis i Svenska kyrkan och delvis bl a som handledare. Hon har också genomgått grundutbildning och en kvalificeringskurs för bibliodramaledare i Tyskland. Lotta har sedan 1996 varit en stark drivkraft i arbetet med bibliodrama i Sverige. Tillsammans med Lars-Gunnar Skogar startade hon och leder bibliodramaledarutbildningen, sedan 2017 genom Bibliodramainstitutet.
Email: lotta.geisler(at)gmail.com
Läs mer om hennes personliga erfarenheter av bibliodrama.

helene_isbornHelene Isborn är församlingspedagog i Falu Kristine församling i Falun, där hon verkat i över 20 år. Helene kom i kontakt med bibliodrama redan 1981 i Gelnhausen. Hon gick Grundkurs Bibliodrama 07–09 och leder sedan 2008 öppna bibliodraman åtta gånger per år i sin församling. Under 2010 har hon också haft bibliodrama med personalgrupper i Falu pastorat och fortbildningar i Västerås stift. Tillsammans med en kollega håller Helene på att skapa ett bibliodrama till varje pärla i Frälsarkransen, något som ska ge unga konfirmand-ledare en möjlighet att växa i tro och insikt.

Email: helene.isborn(at)telia.com

Eva Bergström är diakon i Equmeniakyrkan. Under diakon-utbildningen kom hon första gången i kontakt med bibliodrama och gjorde redan då ett projektarbete kring detta. Sedan gick hon Bibliodrama grundkurs 2012 – 2014. Eva har använt bibliodrama i församlingsarbetet, som förberedelse inför gudstjänst. ”Att uppleva vad mötet med den egna kreativiteten, med texten och med andra gör, både med mig och med andra människor upphör aldrig att fascinera och göra mig lycklig.”

Email: eva.bergstrom7(at)gmail.com

Henrik Ydreborg,

Henrik gick grundkurs i bibliodrama 2009-2011. Han medverkade som redaktör i boken Handbok i bibliodrama, (Argument Förlag 2014). Henrik jobbar som verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda i Jönköping.

 

 

Susanne Lindström är församlingspedagog med inriktning vuxna och seniorer i Svenska kyrkan. Hon har kommit i kontakt med Bibilodrama genom Anna-Karin Elfstrand på 90 talet. Sedan gick hon Bibliodrama grundkurs 2012 – 2014. Det förändrade Susanne som pedagog och människa, det gav mersmak genom ”tänket” och förhållningssättet. Hon använder bibliodrama i församlingsarbetet och anordnar bibliodramatillfällen flera gånger under året. Susanne gillar formen av bibelstudium, stimulerande, skapande, plats för kritiskt tänkande, utrymme och gemenskap ger rum. ”Ingen har hela sanningen, alla är delar av den”. Bibeltexten får liv och ger mening genom att dela tro och liv. Susanne ansvarar för hemsidan i styrelsen. Email:susanne(at)lindstrom.com

Olle Hilariusson, bor i Solna och är diakon i Equmeniakyrkan. Olle arbetar på Bromma fhs med den diakonala utbildningen. Han är hobbybibliodramatiker, dvs han har ingen dylik utbildning utan kör så gott han kan. Olle är även kassör i sällskapets styrelse. Email: olle.hilariusson(at)brommafolkhogskola.se.