Europeiska Bibliodramanätverket

ebn_logoEuropeiska Bibliodramanätverket bildades 2004 av de länder som deltagit i det EU-stödda projektet Europeiskt partnerskap för lärande (2001-2004). Nätverket grundar sig på programförklaringen Bibliodrama-Charta (se nedan) och de gemensamma utbildningsriktlinjer som utarbetades under denna konsultationsprocess. Både privatpersoner och institutioner kan vara medlemmar.

Medlemsorganisationer/aktiva länder i Europeiska Bibliodramanätverket

 • Sverige: Bibliodramasällskapet i Sverige
 • Danmark: Folkekirkens Paedagogiske Institut alternativt nuförtiden sök via www.bibliodrama.dk
 • Finland: Kirkon koulutuskeskus, Suomen ev. Luth.,
 • Schweiz: Interessengemeinschaft Bibliodrama IGB,
 • Tjeckien: Institut pro bibliodrama a práci s biblí (Institute for Bibliodrama and Bible Work)
 • Tyskland: Gesellschaft für Bibliodrama,
 • Ungern: Magyar Bibliodráma Egyesület (Ungarischer Bibliodrama-Verein),
 • Österrike: Österreichische Geselllschaft für Pastoralpsychologie und integrative Pädagogik och Österreichisches Netzwerk Bibliodrama

Europeiska Bibliodramanätverket betraktar sig som en öppen plattform där bibliodramaintesserade i Europa kan samarbeta, utbyta information och vidareutveckla sin kompetens inom bibliodramaområdet. Nätverket arrangerar varje år bibliodramakongresser och konsultationer som alternerar mellan medlemsländerna.

Europeiska Bibliodramanätverket verkar främst genom aktiviteter och engagemang från medlemmarnas sida. Under 2005-2008 samlades medlemmarna omkring projektet NETBIB.EXE (2005-2008),som innebar ett utforskande av och en jämförelse mellan bibliodrama och de ignatianska exercitierna. BASICS-projektet 2011-2013 har handlat om interreligiös dialog utifrån texter som är gemensamma för kristna, judar och muslimer.

Europeiska Bibliodramanätverkets mål är att på olika sätt vidareutveckla bibliodramat i Europa, bland annat genom att utveckla kriterier för kvalitetsmärkning av bibliodrama. Nätverket vill uppmuntra människor både inom och utanför kyrkorna att genom bibliodrama delta i en kritisk prövning av den kristna tron i relation till Västerlandets historia och därigenom stärka sin hemmahörighet i den europeiska traditionen.
Ordförande är Burkhard Giese, Tyskland, Bruno Fluder, Schweiz (webmaster) och övriga personer i sekretariatet varierar utifrån vilket land som arrangerar de årliga europeiska kongresserna, se hemsidan nedan.

Europeiska Bibliodramanätverkets hemsida, www.bibliodrama-ebn.eu

Bibliodrama-Charta – Europeiska Bibliodramanätverkets programförklaring

Våra utgångspunkter när det gäller bibliodrama är:

 • Vi bejakar bibeltexten som inspirerar, korrigerar och irriterar oss i arbetet med bibliodrama.
 • Vi bejakar gruppens inneboende kraft och de vitt skilda tros- och livserfarenheter som deltagarna i varje enskild grupp bär med sig.
 • Vi tar hänsyn till det kyrkliga och samhälleliga sammanhanget och bearbetar aktuella konflikter och politiska frågor i förhållande till teman som finns i texten eller i gruppen.
 • Vi stimulerar en lärandeprocess som rör och berör människor till kropp, själ och ande, och som kan leda till en förändrad livshållning.
 • Vi arbetar med en mångfald metoder –  seriöst och lustfyllt, kreativt och i samspel med texten och de andra i gruppen.
 • Vi anser det vara nödvändigt med en omfattande fortbildning och vidareutbildning i konsten att leda bibliodrama.
 • Vi förlitar oss på Guds ande och att Guds kraft provocerar oss att gå vidare.