Länkar

Här finns länkar till samarbetspartners och aktuella bibliodramasajter i Sverige och internationellt.

Bibliodramainstitutet, www.bibliodramainstitutet.se
Bromma folkhögskola, www.brommafolkhogskola.se
Svenska kyrkan, www.svenskakyrkan.se
Equmeniakyrkan, www.equmeniakyrkan.se
Studieförbundet Bilda, www.bilda.nu
Sensus studieförbund, www.sensus.se
Anna-Karin Elfstrand, AKE Utveckling
Bente Højris Pedersen, dansk bibliodramatiker, www.bibliodrama.dk
Peter Pitzele, www.bibliodrama.com
Nordeuropeiskt utbyte av erfarenheter som gäller själavård och terapi, www.blue-carpet.eu

Europeiska Bibliodramanätverket
Europeiska Bibliodramanätverket: www.bibliodrama-ebn.eu
Sverige: Bibliodramasällskapet i Sverige: Denna hemsida som du är på! 😀
Finland: Suomen bibliodraamayhdistys/Finländska bibliodramasällskapet, www.bibliodraama.fi
Schweiz: Interessengemeinschaft Bibliodrama IGB, www.bibliodrama.ch
Tyskland: Gesellschaft für Bibliodrama, www.bibliodrama-gesellschaft.de
Ungern: Magyar Bibliodráma Egyesület (Ungarischer Bibliodrama-Verein),www.bibliodrama.co.hu