Bibliodrama under Gotlands kyrkvecka maj 2013

Magnus Myrberg och Eva Danneholm

Ord och tecken fyllde rummet
Vid Gotlands kyrkvecka 22-26 maj 2013 arrangerade Bibliodramasällskapet i Sverige ett prova-på-seminarium.

Under ledning av Eva Danneholm, pastor i Equmenia-kyrkan, och Magnus Myrberg, svenskkyrklig teolog, fick de tio seminariedeltagarna möjlighet att undersöka Apg 2:1-4 med såväl kroppen som knoppen.

Valet av text utgick ifrån ett nationellt arrangemang i pingsttid med deltagare från olika delar av landet. Fast församlade under ett tak i Visby fick ledare och deltagare uppleva hur texten fick ytterligare dimensioner i praktiken då några av seminariedeltagarna var döva. För tillsammans med olika vandringar i texten, skapande med färger och former och en skrivövning fylldes rummet av olika tungomål, av olika dialekter, tecken och tolkningar.

I bibliodramats avslutande runda uttryckte en av de döva deltagarna att hon inte känt sig utanför under seminariet. En kommentar som ledarna tolkade som att bibliodrama är ett arbetssätt som kan öppna upp för deltagande för personer och grupper som kanske inte upplever sig som inkluderade i andra sammanhang. Efter seminariet fick ledarna också flera positiva kommenterar om arbetssättet. ”Det var inte alls som jag trott” sa en man som samtidigt uttryckte glädje över att ha deltagit. En inte ovanlig recension av bibliodrama, som ju är något annat och mycket mer än ”bibelteater”.

 

2013-08-16