Bibliodrama

Bibliodrama är en form av bibelupplevelse där vi får möjlighet att känna igen oss själva i de människor och miljöer och händelser, som vi läser om i Bibeln. Tillsammans i en grupp kan vi återskapa Bibelns berättelser på ett lekfullt, andligt och dramatiskt sätt. Det handlar inte om att “kunna spela teater” eller att “kunna Bibelns texter” utan om att få bättre kontakt med sitt inre och bibeltexten.
Bibliodrama berör både kropp och själ, både hjärta och hjärna, både känsla och intellekt. Man kan säga att bibliodrama innebär att ”läsa Bibeln med hela kroppen”. Det räcker inte med att läsa eller lyssna till en text, vi måste också få göra den, förkroppsliga den. Först då kan vi förstå den och komma den nära. Genom rollspel, improvisationer, musik, måleri och samtal närmar man sig en text i grupp. Ett spontant skapande blir ett laboratorium för observationer. Det omedvetna liksom kroppen får tala, ibland i tystnad. I bibliodrama är vi med i spelet, samtidigt som vi betraktar det.
Utmaningen i bibliodramarbetet är att vara trogen det skrivna ordet och samtidigt tillsammans med gruppen våga använda sin fantasi och bygga upp de oskrivna händelser som kommer före eller efter det som står i texten – eller det som står mellan raderna. I bibliodrama sker ständiga perspektivbyten. Vi får syn på bifigurer som annars bara låtit sig anas i Bibeln. Genom att i bibliodrama pröva nya undertexter förändras och fördjupas gammal och van text. Då kan vi också få syn på oss själva i det som sker och känna ett tilltal in i våra egna liv.