Kontakt

Bibliodramasällskapets i Sverige ordförande:
Helene Isborn, 0703-98 74 38, helene.isborn(at)telia.som

Angående ledarutbildningen Grundkurs i bibliodrama:
Lotta Geisler, 08-636 23 00/43, lotta.geisler(at)brommafolkhogskola.se
Lars-Gunnar Skogar, 070-259 71 21, lars-gunnar.skogar(at)missionskyrkan.se

Angående internationella frågor:
Lotta Geisler, 08-636 23 00/43, lotta.geisler(at)brommafolkhogskola.se

Frågor och synpunkter angående hemsidan:
Eva Bergström, eva.bergstrom7(at)gmail.com

Den som vill ha kontakt med någon som kan leda bibliodrama, hänvisar vi till Var i Sverige?.