Verksamhet

Bibliodramasällskapet i Sverige har cirka 50 medlemmar, som får aktuell information genom nyhetsbrev 6 gånger om året. Årsmötet brukar äga rum i november i samband med Bibliodramasymposium och -workshop på Bromma folkhögskola.

Bibliodramasällskapet har under år 2015 planerat flera projekt tillsammans med studieförbunden Sensus och Bilda:

• Fem lanseringsdagar för Handbok i bibliodrama. När ord möter liv under 2015

• Grundutbildning för bibliologledare hösten 2015

Under år 2016 planeras bland annat

Bibliodramaresa till Israel och Palestina maj 2016

Verksamhetsberättelse 2011-2012
Verksamhetsberättelse 2012-2013
Verksamhetsberättelse 2013-2014
Verksamhetsberättelse 2014-2015
Verksamhetsberättelse 2015-2016

Protokoll årsmöte 2012
Protokoll årsmöte 2013
Protokoll årsmöte 2014
Protokoll årsmöte 2015
Protokoll årsmöte 2016

 

 

Information in English

Bibliodrama News from Sweden Sept 2012, article by Birgitta Walldén published in The Textraum, Nov 2012