Stöd Bibliodramasällskapet – Köp vykort!

Stöd Bibliodramasällskapet genom att köpa vykort

Bibliodramasällskapet har fått tio bilder som gåva av Susanne Lindström. Bilderna trycks upp som vykort i A5-format som säljs till förmån för arbetet med bibliodrama. De kostar 100 kronor per styck eller 500 kr för alla tio.

Så här går det till om du vill köpa:
•    Se ut vilka bilder du vill ha. Bilderna finns här nedan och är numrerade från 1 till 10.
•    Beställ de bilder du vill ha genom att skicka ett mail till P-O Sveder Renklint, pappapeo(at)hotmail.com. Kom ihåg att    ange vilka bilder du vill ha och hur många exemplar, samt till vilken adress bilderna ska skickas.
•    När du har fått bilderna sätter du in pengarna på Bibliodramasällskapets Plusgiro 58 32 52-2, ange ”Vykort” och ditt namn på inbetalningen.

Vi kommer att invänta flera beställningar för att få ner kostnaden för trycket men du kommer att få dina vykort innan jul (2016).

Har du frågor om vykorten? Ring P-O Sveder Renklint, tel 0705 – 344 588.

Vykort av Susanne Lindström

bild-1 Bild1

bild-2 Bild 2

bild-3 Bild 3

bild-4 Bild 4

bild-5 Bild 5

bild-6 Bild 6

bild-7 Bild 7

bild-9 Bild 8

bild-8 Bild 9

bild-10 Bild 10