Bibliodrama, Falun

I Bibliodrama möter vi den bibliska texten med hela vårt jag. Vi upptäcker och upplever texten med kropp och själ, med hjärta och förstånd. Det behövs inga förkunskaper.

Öppet Bibliodrama hösten 2023
Tisdagar kl 18-21
3/10
31/10
28/11

i Kristinegården, Kristinegatan 11 FALUN
Medtag eget fika

Den 9/9 Vandring, utomhus kl 12-14.

Det här tillfället ingår i ett arrangemang, Härlig är jorden. Gå gärna in på så ser du hela programmet.

Det är även start på en världsutställning, Gaia, av konstnären Luke Jerram

Anmälan och frågor:

Susanne Dahlgren, Diplomerad Bibliodramaledare, tel. 023-70 20 53 eller susanne.dahlgren@svenskakyrkan.se

023-70 20 00 www.svenskakyrkan.se/falun

https://www.svenskakyrkan.se/falun/harlig-ar-jorden

Bibliodrama i Lerum, hösten 2023

Bibliodrama hösten 2023

”Möt Gud”

Här är höstens erbjudande att vara med på bibliodrama vid tre tillfällen. Med hjälp av Bibeln får vi under höstens Bibliodrama möta tre berättelser som kan inspirera oss att möta Gud.

Gud kan komma oss till mötes på många olika sätt. Gud ser oss, känner oss och vet vad vi behöver. Mötet med Gud kan ge tröst och utmaning, kan ge oss mod och kraft att leva våra liv.

Genom tre bibelberättelser får vi vara med om hur personer mitt i vardagslivet möter Gud som Skapare, Jesus och Anden. Mötet med Gud lämnar avtryck och öppnar nya dörrar.

Att bjuda in till bibliodrama, att inom kontraktets ramar skapa både trygghet och frihet att genom val av text och metoder skapa förutsättningar och möjliggöra, att lita till processen, att få vara med när människor kliver ur sina vanliga liv en stund, in i tusenåriga texter och inser att de hamnat mitt i sina egna liv, att få se hur en grupp tar sig an en text med alla sinnen, kropp, själ och fantasi. Att förstå eller åtminstone ana att de varit med om något som kanske befriat, berikat, varit en dörr- eller en ögonöppnare. Det är det som jag tycker är så roligt med bibliodrama. 

Anna Jelkenäs


Tillfälle 1: 25 september kl 15-18

”Möte med Gud”
Var: Equmeniakyrkan Lerum, Brogårdsvägen 3
Sista anmälningsdag: 18 september

Tillfälle 2: 26 oktober kl 15-18

”Möte med Jesus”
Var: Equmeniakyrkan Lerum, Brogårdsvägen 3
Sista anmälningsdag: 19 oktober

Tillfälle 3: 4 december kl 15-18

”Möte med helig Ande”
Var:
 Equmeniakyrkan Lerum, Brogårdsvägen 3
Sista anmälningsdag: 27 november

Information om varje tillfälle: 

Vi erbjuder kaffe/te, smörgås och frukt (självkostnadspris, du kan använda Swish). Vill du ha något annat får du gärna ta med det. Både du som är nyfiken på Bibliodarma, aldrig har prövat eller som tidigare har deltagit är varmt välkommen. Inga förkunskaper om Bibeln eller Bibliodrama behövs. Du får också en bekräftelse på att du anmält dig.
Maxantal vid resp datum: 12 stycken

Frågor? Kontakta:

Susanne Lindström, församlingspedagog och diplomerad bibliodramaledare
Telefon: 0302-52 25 79
Mobil: 070-248 11 70
E-post: susanne.lindstrom@svenskakyrkan.se

Camilla Malm Samuelsson, pastor och församlingsföreståndare
Telefon: 073-560 63 57
SMS: 073-560 63 57
E-post: camilla@equmeniakyrkanlerum.se

Alla deltagarna EBW- 23

Den glada skara bibliodramafolk i European Bibliodrama Workshop 2023. Deltagare från 12 olika europeiska länder, flera religiösa och andliga samfund och bakgrunder utforskar tillsammans en helig text, historia och kultur i Finlands äldsta stad. Fantastiska dagar.

STOR GLÄDJE!

Med stor glädje vill vi nu meddela att Biblodramasällskapets deltagande i Erasmus+ programmet
”Vuxnas lärande” startar 1 augusti 2023 och kommer att pågå t.o.m 31 juli 2024.

Vårt mål i den ansökan vi fått beviljad lyder: Bibliodramasällskapet vill ”Utveckla och stärka samarbete och utveckling av Bibliodrama i ett europeiskt sammanhang”.

Konkret innebär det att vi nu bl a har möjlighet att finansiera 13 av våra medlemmars deltagande i
EBW:s dagar i Åbo 15-19 augusti. Det är i sanning en stor glädje!
Vi kommer att fortlöpande berätta mer på vår hemsida, i vårt nyhetsbrev och i sociala medier.

Bibliodramahälsningar
Styrelsen / Helene Isborn

Bibliodramadagar i höst 24-25 november 2023

Välkommen till Bibliodramadagar i samverkan med Svenska Bibelsällskapet

Bromma folkhögskola 24–25 november 2023.

” Det är stort det här! ”
Höstens bibliodramadagar börjar få färg och form och vi tycker att det kommer att bli spännande att samverka med Svenska Bibelsällskapet.Det blir roligt att Anders Göranzon, generalsekreterare från Svenska Bibelsällskapet kommer att medverka på ett aktivt sätt på dagarna. Svenska Bibelsällskapet kommer att ta fram en ny översättning av hela Nya testamentet till 2026. Den nya översättningen av
Nya Testamentet är i arbete och i samband med bibliodramadagar kommer vi på olika sätt pröva texterna.

Temat blir ÖVERSÄTTA – TOLKA – MELLAN RADERNA där bibliodramats arbetssätt ju bland annat handlar om att använda olika översättningar, ofta flera språk men också låta kroppen och alla sinnen få ’översätta’, gestalta, meningar och berättelser på ett lekfullt och utforskande sätt. I det textrum som bibliodrama erbjuder finns utrymme för personliga möten med en text och dess tolkning för var och en, men också en gemensam utläggning av texten, vi t. o. m bokstavligen går och rör oss i texten, där delandet av allas intryck och uttryck bidrar till att berika och utveckla vad den aktuella texten kan handla om för oss i dagens sammanhang. För övrigt kommer det användas olika översättningar under dagarna.

Programmet är byggt med möjlighet att delta under hela tiden eller välja olika delar:
Det blir workshops, bibliodrama med god mat och tid att mötas.

Bibliodramasällskapet vill erbjuda dig som är nyfiken och vill prova på bibliodrama som en möjlighet. En härlig sådan!

PROGRAM
Fredag 24 november
17:30 Incheckning och fika
18:00 – 21:00 Långt Bibliodrama del 1: Stefan Sjöblom och Lotta Damberg,
18:00 -21:00 Bibliolog och lite mer på det: Susanne Lindström

Lördag 25 november
9:00-12:00 Befriande bibelläsning med Anders Göranzon

12:00-13:30 Lunch

13:30 Kort bibliodrama 1: Sussi Ågren och Eva Bergström.
13:30 Bibliodrama 2: Eva Andersson, och Lotta Geisler.
13:30 Bibliodrama del 2: Stefan Sjöblom och Lotta Dahmberg.

18:00 Bibliodra-mat, gemenskap, prat och glädje med Olle Hilariusson

En liten teaser av programmet:
Fredag och lördag: Långt Bibliodrama del 1
Text: Lukas 13: 6–9.Vi väljer en provöversättning från 2015.
Ledare:
Lotta Dahmberg, dipl. bibliodramaledare, dramapedagog, levande verkstadspedagog, handledare, folkhögskollärare.
Stefan Sjöblom, pastor, träkonstnär, tid. häktespastor, folkhögskolelärare.

Fredag:
Bibliolog och lite mer på det Det skall bli spännande att prova den nya översättningen. De som är med
får leva sig in i de bibliska gestalternas personligheter. I dessa roller fyller de i de ”mellanrum”, som finns i texten, med egna upplevelser och idéer. När vår livshistoria och den bibliska historien vävs samman, blir textens ord levande och igenkännliga för oss. Jag har valt en text från Bibelsällskapets
nyöversättning (NT26). Vilken får ni se, den är under process nu.
Ledare: Susanne Lindström, dipl. bibliodramaledare, bibliologledare, och församlingspedagog.

Lördag:
Kort bibliodrama 1:
Bibliodrama utifrån Lukas 2: 14–21, provöversättning svenska bibelsällskapet 2026.
Är du utvald? Förstår du något som inte andra förstår? Att utvecklas som människa, att tänka utanför boxen, att våga närma sig själv: vem man är…
Ledare: Susanne (Sussi) Ågren: utbildad bibliodramaledare, grundskolelärare.
Eva Bergström: utbildad bibliodramaledare, diakon. begravningsrepresentant.

Lördag:
Kort Bibliodrama 2:

“Mind the Gap” – akta dig för avståndet!
Vi vill arbeta med en nyöversatt text (Markus 16: 1–8) men också med äldre texter och på fler språk. Vad händer med orden vi berörs av, vad är det som förändras i texten, i
oss? Översättning heter “translation” på engelska. Ordet trans kommer från latin och betyder ungefär “på andra sidan av”, “bortom” eller “gå över/överskrida”. Språk liksom kommunikation är mer än ord, men också ord, och de kan kännas och brännas i mellanrummen där mycket kan hända. Orden kan få kropp, de kan ha färg, höras, smaka och dofta. Bibliodrama handlar om tolkning och om det viktiga mellanrummet mellan ord och språk, där våra liv utspelar sig!

Ledare:
Eva Andersson arbetar till vardags som lärare på Svenska kyrkans
utbildningsinstitut. utbildad bibliodramaledare, församlingspedagog
Lotta Geisler, arbetar som terapeut och med handledning. dipl. bibliodramaledare, diakon och lärare

Information:

Priser:
Allt: Bibliodrama långt eller bibliolog 1+föredrag +
lunch + bibliodrama 2a/2b + fest dvs ALLT: 1100: –
Enstaka pass: (bibliolog fre., föredrag, bibliodrama
2a/2b) 400: – med lunch 550: –
Två pass: 700: – med lunch 850: –
Festlig middag: 450: –
Förkortningar:
Bibliodrama långt = Den långa workshopen fre.
kväll och lör. em.
Föredrag= inkl. föredrag, bibliodrama och bibliolog
lör. fm.
Bibliolog1 = fre. kväll
Bibliodrama 2a/2b = lör. em. två

Kostnaden för valda pass och måltider faktureras i
efterhand. Ej i förväg anmäld frånvaro faktureras
med hela kostnaden.

Anmälan:
Öppnar den 15 september och du hittar
den på https://www.brommafolkhogskola.se/kortkurser/bibliodramadagar/
Sista anmälningsdagen är den 15 november 2023

ERBJUDANDE: Är du 20 år eller yngre betalar du halva priset.
Resebidrag: Även i år finns möjligheten att söka resebidrag – upp till hälften av sin reskostnad.
Bokbord: Det kommer finnas bokbord, information om bibliodrama. Det kommer också finnas en låda
där man lägger förslag till motioner inför årsmötet.
Boende: Det är inte möjligt att bo på Bromma folkhöskola, men vi rekommenderar First Hotel,
Brommaplan. För att erhålla rabatten på first hotel Brommaplan uppger man “Rabatt Bromma folkhögskola” vid bokningen.

Från Brommaplan åker man snabbt in till city.

Där kommer det att finnas spännande filmer om helgen, dessa hittar du på facebook Bibliodramasällskapet i Sverige och Instagram: svenskabibliodramasällskapet.

Glädjande besked!

Bibliodramasällskapet i Sverige har fått beviljad ansökan till Erasmus+ för korttidsprojekt inom vuxenutbildning!

Det gläder vi oss över och vill härmed uppmuntra dig som medlem att ta del av det stödet! Vi vill därmed utveckla och stärka samarbete och utbildning av bibliodrama i ett europeiskt sammanhang.

European Bibliodrama Workshop, 15-19/8

Ett av projekten du kan anmäla dig till nu (sista anmälningsdag är 31 maj) är Den Europeiska bibliodramaWorkshopen  EBW– som går av stapeln i Åbo, Finland 15 – 19 aug 2023. Man erbjuder fyra olika workshops med ledarpar från olika länder (Finland, Polen, Estland, GB, Schweiz och Tyskland) och alla talar engelska, men utrymme finns också att tala sitt eget språk i grupperna.

Temat är ”Creation is eagerly awaiting” (text: Rom 8:18-28)

Några från bibliodramasällskapet har redan anmält sig och bokat båtresa. Vi vill att fler ska få denna möjlighet och vet nu att vi kan skicka fler medlemmar och ge ekonomiskt stöd!

Hör av dig (fort) om du har frågor, är intresserad och vill anmäla dig!
Ring eller skriv till någon av oss så snart som möjligt.
helene.isborn@gmail.com, mobil 0702884884
lotta.geisler@gmail.com, mobil 0707614049

Maria och Josef – fäder och mödrar

En ung kvinna blir gravid. Pappans identitet verkar oklar och situationen blir komplicerad. Vi möter berättelsens huvudpersoner ur muslimskt, katolskt, lutherskt och deltagarnas egna perspektiv. En dag om biologiska och andliga mödrar och fäder, om relationer och sociala normer, om tillit och kärlek.

När: Tisdag 14 november 2023 kl. 9.30-14

Var: Malmö, Skånes Universitetssjukhus, Konferenscentrum, Jan Waldenströms gata 5

Kostnad: 150 kronor, inkl. lunch och fika.

Deltagande: Max 15 personer, ingen förkunskap krävs

Ledare: Corinna Friedl, sjukhuspräst, gestaltterapeut, teolog och Eva Andersson, församlingspedagog, lärare vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut, bibliodramaledare.

Medverkande från muslimska och katolska traditioner.

Anmälan: senast 31/10 till corinna.friedl@svenskakyrkan.se

European Bibliodrama Workshop

European Bibliodrama Workshop
15-19 augusti 2023
Även om sommaren känns långt borta så är det hög tid att boka in den 15-19 augusti i almanackan. Då är det dags för den årliga EBW konferensen som i år hålls i Åbo, Finland.
Den arrangeras av European Bibliodrama Network.
Kom med och upplev Bibliodrama tillsammans med bibliodrama intresserade från ett 10-tal länder i Europa!
Årets tema är: ”Creation is eagerly awaiting”.
(Text: Romans 8:18-28)
Flera olika workshop ledda av ledare från olika europeiska länder kommer att erbjudas.
Läs mer och anmäl dig, Sista anmälningsdag 31/5 2023

Här hittar du mera info:
https://www.bibliodrama-ebn.eu/2023-turkufinland.html

Bibliodramadagar i höst

Bibliodramadagarna 24-25 november 2023
En ny bibelöversättning är på gång, och det inspirerar oss till att ge årets bibliodramadagar temat 
Tolka – Översätta – Bibliodrama”.

Höstens bibliodramadagar börjar få färg och form och vi tycker att det kommer att bli spännande att samverka med Bibelsällskapet. Det blir också roligt att Anders Göranzon, generalsekreterare från Svenska Bibelsällskapet kommer att medverka på ett aktivt sätt på dagarna. Den nya översättningen av Nya Testamentet är i arbete och i samband med bibliodramadagarna kommer vi på olika sätt pröva texterna. Temat blir ÖVERSÄTTA – TOLKA – MELLAN RADERNA där bibliodramats arbetssätt ju bland annat handlar om att använda olika översättningar, ofta flera språk men också låta kroppen och alla sinnen få ’översätta’, gestalta, meningar och berättelser på ett lekfullt och utforskande sätt. I det textrum som bibliodrama erbjuder finns utrymme för personliga möten med en text och dess tolkning för var och en, men också en gemensam utläggning av texten, vi t o m bokstavligen går och rör oss i texten, där delandet av allas intryck och uttryck bidrar till att berika och utveckla vad den aktuella texten kan handla om för oss i dagens sammanhang.
Folder kommer att finnas att hämta på hemsidan. Inom kort.

Så här ser programmet ut:
Fredag 24 november
17:30 Incheckning och fika
18:00 -21:00 Långt Bibliodrama del 1 med Stefan Sjöblom och Lotta Damberg
18:00-21:00 Bibliolog och lite mer på det, Susanne Lindström.

Lördag 25 november
9:00-12:00 Befriande bibelläsning med Anders Göranzon, och Bibliolog och bibliodrama kommer och finnas med på förmiddagen med Eva Dannerholm.

12:00-13:30 Lunch

Flera olika workshops du kan välja på:
13:30 Kort bibliodrama: Sussi Ågren och Eva Bergström
13:30 Kort Bibliodrama: Eva Andersson och någon till.
13:30 Långa bibliodrama del 2, Stefan Sjöblom och Lotta Dahmberg
18:00 Bibliodrama-mat, gemenskap, prat och glädje med Olle Hilariusson

Priser 
Bibliodrama långt eller Bibliolog 1+Föredrag + lunch + Bibliodrama 2a/2b + fest dvs ALLT: 1100:- 
Enstaka pass: (Bibliolog fre, föredrag, bibliodrama 2a/2b) 400: – med lunch 550:- 
Två pass: 700:- med lunch 850:-
Festlig middag: 450: – 

Förkortningar
Bibliodrama långt = Den långa workshopen fre. kväll och lör. em.
Föredrag=  inkl. föredrag Bibliodrama och Bibliolog Lör. fm.
BiblioLog1 = fre. kväll
Bibliodrama 2a/2b = lör. em två

Kostnaden för valda pass och måltider faktureras i efterhand. 
Ej i förväg anmäld frånvaro faktureras med hela kostnaden.

Anmälan: Öppnar den 14 augusti och du hittar den på  https://www.brommafolkhogskola.se/ kortkurser/bibliodramadagar/

Ps. Vi kommer att använda oss av de nya översättningarna av Nya testamentet till svenska (NT2026) i våra workshops!
Spännande!

Vi möts på Bromma folkhögskola.

Bibliodrama – att låta Bibeln hända här och nu

Hélène-Dominique Lindroth intervjuar Lotta Geisler

Tänk om jag fått vara med på Jesu tid! Fått höra honom tala, se människorna runt
honom, och ställa frågor. Tänk om jag fick möta Adam och Eva i paradiset eller vara
med Noa och djuren i arken. Tänk om jag får möta en ängel eller kanske själv vara
en.

Blås dammet av Bibeln
Bibelns berättelser kan vara fantastiska, utmanande, hemska och underbara. Men de kan också vara tråkiga, obegripliga och helt irrelevanta. Kanske är min bild av Bibeln en tjock bok som ligger i skräpar i en flyttkartong någonstans. Det finns många kulturhistoriska skäl att känna till Bibelns berättelser, men Bibliodrama handlar inte om litteratur- eller kulturhistoria. I stället för historia handlar Bibliodrama om vårt liv här och nu, om att låta en text bli aktuell för oss. Biblos betyder böcker och dramatik, handling eller agerande. Bibliodrama i kyrklig kontext använder oftast Bibeltexter, men man kan även arbeta med andra texter, som sagor.

Att röra sig i texten
Varje gång man läser eller hör en text börjar bilder skapas i huvudet. Ju mer engagerad man blir av det man läser, desto fler sinnen aktiveras. Man ser inte bara bilder, man kan höra, känna dofter. Man kan beskriva Bibliodrama som ett sätt att tillsammans som grupp läsa en text och sedan resa sig från stolen och börja gå runt i texten. Det är inte så konstigt som det låter. Hur känns det om vi reser oss upp när vi hör om hur Jesus botar den lame mannen? Om vi gömmer oss under bordet när vi läser om syndafallet? Redan dessa enkla gester kan göra att vi uppfattar Bibeltexten på ett nytt sätt.

Varifrån kommer Bibliodrama?
Bibliodrama som metod för att närma sig Bibeltexter växte fram i Tyskland för drygt 30 år sedan. Metoden används både inom den evangeliska och den katolska kyrkan och det finns interreligiösa bibliodrama grupper. Ordet drama i bibliodrama kan påminna om teater, men det finns ingen regissör, ingen publik och inga skriva repliker. Alla som deltar är medskapare på lika villkor. Det krävs inga förkunskaper för att vara med. I ett bibliodrama kan både text, bild och rörelser förekomma.

Hur gör man bibliodrama?
Det måste finnas en grupp, en ledare, ett rum tillräckligt stort för att alla ska få plats och en text att arbeta med. Ett bibliodrama kan ta allt ifrån några timmar till flera dagar. Oftast har ledaren valt ut en Bibeltext i förväg. Texten läses först högt och sedan börjar deltagarna närma sig texten olika sätt, ensamma och i grupp. Man kan välja en vers, en person eller till och med ett enda ord som talar till en och reflektera vidare över det. Man kan måla texten, skriva poesi av den, röra sig till den, dramatisera den. Allt är möjligt, det beror gruppen, vilken text ledaren valt och hur lång tid man har till sitt förfogande. Ett bibliodrama handlar inte om att komma överens om vad en text ”egentligen betyder” utan om att ta reda på hur texten talar till mig här och nu. Guds ord är levande och berör oss på olika sätt vid olika tidpunkter. En välbekant text kan läsas som jag ser den för första gången och det jag trodde stod i texten kanske inte alls finns där. Man kan gå mycket, mycket nära och meditera varje ord eller se texten från ovan och upptäcka nya mönster. För att delta krävs inget annat än en vilja att öppna sig för nya tankar och en öppenhet mot de andra i gruppen. Allas tolkningar är lika mycket värda och ingen är expert.

Lotta Geisler, anställd i vår församling berättar om sin väg:

Första gången jag stötte på Bibliodrama på kurs hade jag ingen aning vad det var.
Att det skulle handla om Bibeln tyckte jag lät spännande, jag arbetade med
utbildning i kyrkan och kände att jag att behövde lära mig att läsa Bibeln på ett nytt
sätt. Under kursen arbetade vi en text ur Uppenbarelsenboken. Den boken hade
tidigare varit ganska obegriplig för mig, full av bildspråk och dramatik som kändes
främmande och långt ifrån mitt liv.

Vad hände?

– Jag blev förvånad över hur roligt det var och blev djupt berörd jag blev av det jag
var med om. När vi spelade och lät orden ta gestalt genom våra egna tolkningar
började den plötsligt vibrera av angelägna frågor. Jag blev dessutom nyfiken på
Uppenbarelsebokens texter över huvud taget. Det fanns en lekfullhet och en frihet i
sättet att närma sig texten, och jag upptäckte att texten talade på fler nivåer och
olika till alla som var med, fast var det samma text.

Jag blev sugen på att lära mig mer och deltog i fler kurser och utbildade mig under
några år till bibliodramaledare. Tillsammans med kollegor på Lidingö folkhögskola
skapade vi en svensk utbildning för bibliodramaledare. För att leda grupper måste
man både ha kunskap om Bibeln, om gruppdynamik och gärna en kreativ förmåga.
De ledare vi utbildat arbetar i olika församlingar och andra sammanhang. Runt om i
landet finns grupper som gör Bibliodrama tillsammans. Den nu pågående
kursomgången som jag och en kollega leder, har träffats i församlingens lokaler i
Klarahuset, det är en fortbildningskurs för ledare med viss erfarenhet redan av att
leda grupper.

Var får du ut av att arbeta med Bibliodrama?

-Vi lever i en kultur där man för det mesta är en passiv åskådare till det som sker. I
ett Bibliodrama går vi från att vara åskådare till att vara deltagare och från att göra
till att vara.

Prova själv på Bibliodrama!
Gustav Vasa församling vill gärna att fler ska få möjlighet att smaka på Bibeln och på Bibliodrama.
Därför erbjuder församlingen Bibliodramadag/kväll den 6 maj 2023 kl 10 – 16 på Klarahuset, Sabbatsbergsvägen

Dagen/kvällen genomförs i samarbetet med SENSUS studieförbund. Kostnad 250 kr (exkl lunch men inkl
fika). Dagen/kvällen leds av Lotta Geisler. Förutsättning för att delta är att du kan närvara hela tiden. Det behövs inga förkunskaper och du binder dig inte att delta vid fler tillfällen. Begränsat antal platser. Maila Lotta Geisler
lotta.geisler@gmail om du vara med eller har frågor.
Läs mer information om Bibliodrama på sidan https://www.bibliodrama.se/bibliodrama/

Hélène-Dominique Lindroth