Samarbete med studieförbunden

Du som anordnar Bibliodrama – gör det i samverkan med studieförbunden Bilda eller Sensus
Det är ett sätt att uppmärksamma dem på att Bibliodrama görs i stora delar av Sverige, både i verkliga livet och digitalt. Dessutom kan de hjälpa dig med att marknadsföra ditt arrangemang, samt hantera anmälningarna.
Lägg också in dina arrangemang på Bibliodramasällskapets forum.
På det sättet kan vi sprida våra bibliodrama arrangemang över bredden och tvärsen.

Välkommen!

Bibliodrama använder olika kreativa uttryckssätt som tex rollspel, improvisationer, musik, måleri och samtal i grupp för att ge deltagarna möjlighet att känna igen sig i de människor, miljöer och händelser som texten handlar om.

Ordet biblio (bok) visar på att metoden utgår ifrån en text.

Ofta är texten hämtad från Bibeln, men även andra existentiella texter, sagor och poesi används inom bibliodrama. Ordet drama visar på att den egna livsberättelsen möter texten.

På hemsidan hittar du verktyg, du hittar mera information, du kan läsa rapporter och möta människor som använder bibliodrama som en del av livet.