Öppet Bibliodrama våren 2024, Falun

I Bibliodrama möter vi den bibliska texten med hela vårt jag. Vi upptäcker och
upplever texten med kropp och själ, med hjärta och förstånd.

Vi träffas på Kristinegården, Kristinegatan 11
Tisdag 16 januari kl 18-21
Tisdag 13 februari kl 18-21
Tisdag 12 mars kl 18-21
Tisdag 16 april kl 18-21
Tisdag 14 maj kl 18-21

Lördag 8 juni Bibliodramavandring. INSTÄLLT!

Anmälan, senast söndag kl 12. (två dagar innan), till Susanne Dahlgren,
Bibliodramaledare tel. 023-70 20 53 eller susanne.dahlgren@svenskakyrkan.se