Bibliodramadagar i höst 24-25 november 2023

Bibliodramasällskapets styrelse har mötts och planerar för höstens bibliodramadagar i samverkan med Bibelsällskapet. En ny översättning av Nya Testamentet är i arbete och i samband med  bibliodramadagarna i höst, 24-25 november (fre kväll och lördag, på Bromma folkhögskola), hoppas vi att du vill vara med.

Temat blir ÖVERSÄTTA –  TOLKA – BIBLIODRAMA, där bibliodramats arbetssätt ju bland annat handlar om att använda olika översättningar, ofta flera språk men också låta kroppen och alla sinnen få ’översätta’, gestalta, meningar och berättelser på ett lekfullt och utforskande sätt. I det textrum som bibliodrama erbjuder finns utrymme för personliga möten med en text och dess tolkning för var och en, men också en gemensam utläggning av texten, vi t o m bokstavligen går och rör oss i texten, där delandet av allas intryck och uttryck bidrar till att berika och utveckla vad den aktuella texten kan handla om för oss i dagens sammanhang.

Mera information kommer, men boka in dessa dagar redan nu

.

Glädjande besked!

Bibliodramasällskapet i Sverige har fått beviljad ansökan till Erasmus+ för korttidsprojekt inom vuxenutbildning!

Det gläder vi oss över och vill härmed uppmuntra dig som medlem att ta del av det stödet! Vi vill därmed utveckla och stärka samarbete och utbildning av bibliodrama i ett europeiskt sammanhang.

European Bibliodrama Workshop, 15-19/8

Ett av projekten du kan anmäla dig till nu (sista anmälningsdag är 31 maj) är Den Europeiska bibliodramaWorkshopen  EBW– som går av stapeln i Åbo, Finland 15 – 19 aug 2023. Man erbjuder fyra olika workshops med ledarpar från olika länder (Finland, Polen, Estland, GB, Schweiz och Tyskland) och alla talar engelska, men utrymme finns också att tala sitt eget språk i grupperna.

Temat är ”Creation is eagerly awaiting” (text: Rom 8:18-28)

Några från bibliodramasällskapet har redan anmält sig och bokat båtresa. Vi vill att fler ska få denna möjlighet och vet nu att vi kan skicka fler medlemmar och ge ekonomiskt stöd!

Hör av dig (fort) om du har frågor, är intresserad och vill anmäla dig!
Ring eller skriv till någon av oss så snart som möjligt.
helene.isborn@gmail.com, mobil 0702884884
lotta.geisler@gmail.com, mobil 0707614049

Maria och Josef – fäder och mödrar

En ung kvinna blir gravid. Pappans identitet verkar oklar och situationen blir komplicerad. Vi möter berättelsens huvudpersoner ur muslimskt, katolskt, lutherskt och deltagarnas egna perspektiv. En dag om biologiska och andliga mödrar och fäder, om relationer och sociala normer, om tillit och kärlek.

När: Tisdag 14 november 2023 kl. 9.30-14

Var: Malmö, Skånes Universitetssjukhus, Konferenscentrum, Jan Waldenströms gata 5

Kostnad: 150 kronor, inkl. lunch och fika.

Deltagande: Max 15 personer, ingen förkunskap krävs

Ledare: Corinna Friedl, sjukhuspräst, gestaltterapeut, teolog och Eva Andersson, församlingspedagog, lärare vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut, bibliodramaledare.

Medverkande från muslimska och katolska traditioner.

Anmälan: senast 31/10 till corinna.friedl@svenskakyrkan.se

European Bibliodrama Workshop

European Bibliodrama Workshop
15-19 augusti 2023
Även om sommaren känns långt borta så är det hög tid att boka in den 15-19 augusti i almanackan. Då är det dags för den årliga EBW konferensen som i år hålls i Åbo, Finland.
Den arrangeras av European Bibliodrama Network.
Kom med och upplev Bibliodrama tillsammans med bibliodrama intresserade från ett 10-tal länder i Europa!
Årets tema är: ”Creation is eagerly awaiting”.
(Text: Romans 8:18-28)
Flera olika workshop ledda av ledare från olika europeiska länder kommer att erbjudas.
Läs mer och anmäl dig, Sista anmälningsdag 31/5 2023

Här hittar du mera info:
https://www.bibliodrama-ebn.eu/2023-turkufinland.html

Bibliodrama – att låta Bibeln hända här och nu

Hélène-Dominique Lindroth intervjuar Lotta Geisler

Tänk om jag fått vara med på Jesu tid! Fått höra honom tala, se människorna runt
honom, och ställa frågor. Tänk om jag fick möta Adam och Eva i paradiset eller vara
med Noa och djuren i arken. Tänk om jag får möta en ängel eller kanske själv vara
en.

Blås dammet av Bibeln
Bibelns berättelser kan vara fantastiska, utmanande, hemska och underbara. Men de kan också vara tråkiga, obegripliga och helt irrelevanta. Kanske är min bild av Bibeln en tjock bok som ligger i skräpar i en flyttkartong någonstans. Det finns många kulturhistoriska skäl att känna till Bibelns berättelser, men Bibliodrama handlar inte om litteratur- eller kulturhistoria. I stället för historia handlar Bibliodrama om vårt liv här och nu, om att låta en text bli aktuell för oss. Biblos betyder böcker och dramatik, handling eller agerande. Bibliodrama i kyrklig kontext använder oftast Bibeltexter, men man kan även arbeta med andra texter, som sagor.

Att röra sig i texten
Varje gång man läser eller hör en text börjar bilder skapas i huvudet. Ju mer engagerad man blir av det man läser, desto fler sinnen aktiveras. Man ser inte bara bilder, man kan höra, känna dofter. Man kan beskriva Bibliodrama som ett sätt att tillsammans som grupp läsa en text och sedan resa sig från stolen och börja gå runt i texten. Det är inte så konstigt som det låter. Hur känns det om vi reser oss upp när vi hör om hur Jesus botar den lame mannen? Om vi gömmer oss under bordet när vi läser om syndafallet? Redan dessa enkla gester kan göra att vi uppfattar Bibeltexten på ett nytt sätt.

Varifrån kommer Bibliodrama?
Bibliodrama som metod för att närma sig Bibeltexter växte fram i Tyskland för drygt 30 år sedan. Metoden används både inom den evangeliska och den katolska kyrkan och det finns interreligiösa bibliodrama grupper. Ordet drama i bibliodrama kan påminna om teater, men det finns ingen regissör, ingen publik och inga skriva repliker. Alla som deltar är medskapare på lika villkor. Det krävs inga förkunskaper för att vara med. I ett bibliodrama kan både text, bild och rörelser förekomma.

Hur gör man bibliodrama?
Det måste finnas en grupp, en ledare, ett rum tillräckligt stort för att alla ska få plats och en text att arbeta med. Ett bibliodrama kan ta allt ifrån några timmar till flera dagar. Oftast har ledaren valt ut en Bibeltext i förväg. Texten läses först högt och sedan börjar deltagarna närma sig texten olika sätt, ensamma och i grupp. Man kan välja en vers, en person eller till och med ett enda ord som talar till en och reflektera vidare över det. Man kan måla texten, skriva poesi av den, röra sig till den, dramatisera den. Allt är möjligt, det beror gruppen, vilken text ledaren valt och hur lång tid man har till sitt förfogande. Ett bibliodrama handlar inte om att komma överens om vad en text ”egentligen betyder” utan om att ta reda på hur texten talar till mig här och nu. Guds ord är levande och berör oss på olika sätt vid olika tidpunkter. En välbekant text kan läsas som jag ser den för första gången och det jag trodde stod i texten kanske inte alls finns där. Man kan gå mycket, mycket nära och meditera varje ord eller se texten från ovan och upptäcka nya mönster. För att delta krävs inget annat än en vilja att öppna sig för nya tankar och en öppenhet mot de andra i gruppen. Allas tolkningar är lika mycket värda och ingen är expert.

Lotta Geisler, anställd i vår församling berättar om sin väg:

Första gången jag stötte på Bibliodrama på kurs hade jag ingen aning vad det var.
Att det skulle handla om Bibeln tyckte jag lät spännande, jag arbetade med
utbildning i kyrkan och kände att jag att behövde lära mig att läsa Bibeln på ett nytt
sätt. Under kursen arbetade vi en text ur Uppenbarelsenboken. Den boken hade
tidigare varit ganska obegriplig för mig, full av bildspråk och dramatik som kändes
främmande och långt ifrån mitt liv.

Vad hände?

– Jag blev förvånad över hur roligt det var och blev djupt berörd jag blev av det jag
var med om. När vi spelade och lät orden ta gestalt genom våra egna tolkningar
började den plötsligt vibrera av angelägna frågor. Jag blev dessutom nyfiken på
Uppenbarelsebokens texter över huvud taget. Det fanns en lekfullhet och en frihet i
sättet att närma sig texten, och jag upptäckte att texten talade på fler nivåer och
olika till alla som var med, fast var det samma text.

Jag blev sugen på att lära mig mer och deltog i fler kurser och utbildade mig under
några år till bibliodramaledare. Tillsammans med kollegor på Lidingö folkhögskola
skapade vi en svensk utbildning för bibliodramaledare. För att leda grupper måste
man både ha kunskap om Bibeln, om gruppdynamik och gärna en kreativ förmåga.
De ledare vi utbildat arbetar i olika församlingar och andra sammanhang. Runt om i
landet finns grupper som gör Bibliodrama tillsammans. Den nu pågående
kursomgången som jag och en kollega leder, har träffats i församlingens lokaler i
Klarahuset, det är en fortbildningskurs för ledare med viss erfarenhet redan av att
leda grupper.

Var får du ut av att arbeta med Bibliodrama?

-Vi lever i en kultur där man för det mesta är en passiv åskådare till det som sker. I
ett Bibliodrama går vi från att vara åskådare till att vara deltagare och från att göra
till att vara.

Prova själv på Bibliodrama!
Gustav Vasa församling vill gärna att fler ska få möjlighet att smaka på Bibeln och på Bibliodrama.
Därför erbjuder församlingen Bibliodramadag/kväll den 6 maj 2023 kl 10 – 16 på Klarahuset, Sabbatsbergsvägen

Dagen/kvällen genomförs i samarbetet med SENSUS studieförbund. Kostnad 250 kr (exkl lunch men inkl
fika). Dagen/kvällen leds av Lotta Geisler. Förutsättning för att delta är att du kan närvara hela tiden. Det behövs inga förkunskaper och du binder dig inte att delta vid fler tillfällen. Begränsat antal platser. Maila Lotta Geisler
lotta.geisler@gmail om du vara med eller har frågor.
Läs mer information om Bibliodrama på sidan https://www.bibliodrama.se/bibliodrama/

Hélène-Dominique Lindroth

Europeisk bibliodramaworkshop 15-19 augusti i Åbo, Finland.

Europeisk bibliodramaworkshop 15-19 augusti i Åbo, Finland.
Även om sommaren känns långt borta så är det hög tid att boka in den 15-19 augusti i almanackan. Då är det dags för den årliga EBW konferensen som i år är i Åbo, Finland.
Årets tema är: ”Creation is eagerly awaiting” (text: Romans 8:18-28)
Flera olika workshop ledda av ledare från olika europeiska länder kommer att erbjudas.https://www.bibliodrama-ebn.eu/2023-turkufinland.html

https://www.bibliodrama-ebn.eu/2023-turkufinland.html

Ett bibelstudium med kreativt arbete online.

En måltid.

Ett bibelstudium med kreativt arbete online.

En flaska dyrbar nardusbalsam.

Vi utforskar texten från Markus 14: 3–9

Ett tillfälle för bibelsamtal där du kan vara kvar hemma. Vi träffas online via datorn, Ipad
eller telefonen. Du behöver tillgång till internetuppkoppling, kamera och mikrofon.

Bibliodrama online
… bjuder in hela deltagaren att läsa bibeltexten – med kropp, själ och ande. Ordet får liv.
… bejakar lek och upptäckarlust, spontanitet och improvisation. Här tas leken på fullt allvar.

Vi kommer träffas två måndagar, 13 och 20 mars kl. 18.00–20.30 Vi kommer använda teams.
Det förutsätter en dator/telefon/Ipad med kamera och mikrofon.

Anmälan till marian.jensen@svenskakyrkan.se eller anette.andersson2@svenskakyrka.se
senast 9 mars.
Ledare och för information kontakta.
Marian Jensen 072-235 82 12 och Anette Andersson 070-531 24 87

Arrangörer: Svenska kyrkan i Ulricehamn och Falköping samt SENSUS studieförbund

Bibliodrama, Östhammar

Kom med på Bibliodrama
”Ser du något??”
Vi ”läser” en bibeltext med hjälp av Bibliodramapedagogiken


När? Två lördagar: 11 februari och 11 mars kl 10-14. (OBS anmälan gäller båda lördagarna.)
Var? Equmeniakyrkan i Östhammar, Svarvaregatan 6
Hur? Kom som du är med all din nyfikenhet.

Anmälan och frågor:
Till bibliodramapedagog Britt-Marie Magnedahl tel. 070-238 05 09
SENAST 5 februari.
Kostnad: gratis.

Bibliodrama:

  • Bjuder in hela deltagaren att läsa bibeltexten – med kropp, själ
    och ande.
  • Liknas ibland vid ett laboratorium där deltagarna får experimentera med bibeltexten. Texten sätts i rörelse, aktion, handling. Istället för att tala om texten är deltagarna i texten.
    Våga utmana dig själv till en upplevelse av bibeltexten som känns i HELA kroppen!

VÄLKOMNA!

Arrangörer: Equmeniakyrkan i Östhammar, och Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle

Bibliodrama, Karlstad

Bibliodrama – ett sätt att möta och uppleva en bibeltext

Välkommen till en helg med Bibliodrama och Lek på fullaste allvar. Bibliodrama är ett sätt att möta och uppleva en bibeltext med hela sig själv – med själ, hjärta, sinnen, även den egna livserfarenheten.

Info om kursen

Helgen 17-19 februari har du möjlighet att gå en helgkurs i Bibliodrama. Bibliodrama rör sig i mellanrummen, mellan orden i en text, mellan en själv och texten och mellan deltagarna. Ett prestationsbefriat, kreativt och lekfullt sätt att utforska och uppleva en text. Vi fördjupar oss i en bibeltext med kreativa uttryckssätt såsom musik, måleri och rörelse. Fokus just denna helg är: ”Som ett lerkärl”

Dag och tid

  • Fredag 17 februari kl. 18.00 – 20.00
  • Lördag 18 februari kl. 10.00 – 16.00
  • Söndag 19 februari kl. 10.00 – 16.00

Plats: Åttkantslunden 2 65219 KARLSTAD

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, du har allt du behöver.

Anmälan

Du anmäler dig från hemsidan. https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/bibliodrama-ett-satt-att-mota-och-uppleva-en-bibeltext-344815/

Begränsat antal platser. (Max åtta deltagare.) Kursen startar inte med för få anmälda. Sista anmälningsdag är 6 februari.

Kostnad

  • 800 kr inklusive material och enkelt fika. Faktureras av Sensus.

Övrig info och eventuella frågor

Medtag egen lunch. Möjlighet finns att äta på närliggande restaurang till självkostnadspris. Frågor om kursen tas med ledaren Lisa Krogdal tfn: 070-583 58 67 alt e-post: lisa.krogdal@svenskakyrkan.se