Erbjudande att delta i Stockholm

Erbjudande och möjlighet att delta i ett eller fler bibliodramer inom
ramen för utbildningen ”Vidareutbildning Bibliodramaledare” (gratis)

Vi kursledare, undertecknade, tar emot önskningar om deltagande
(ange vilka tillfällen och maila oss) men vi behöver också ha en
överblick så det blir jämnt fördelat och lagom många. Så hör av er om
ni vill och när ni i så fall kan tänka er att delta, ett eller flera tillfällen,
så hör vi av oss när vi ser helheten längre fram, troligen i början av
januari. 

Platsen är i Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6 i Stockholm.
Kanske ni känner någon som skulle vilja smaka på Bibliodrama på
detta vis? Berätta gärna för fler ni tror kan ha intresse.

Möjliga bibliodramer att delta i under vintern/våren 2023:
Fredag 20 januari kl 14.30 – 17
Lördag 21 januari kl 9 – 12
Torsdag 16 mars kl 9-12
Fredag 17 mars kl 9-12
Lördag 18 mars kl 9-12

Välkomna/ Lotta Geisler och Lotta Dahmberg, kursledare för
Vidareutbildning Bibliodramaledare

Lotta.geisler@gmail.com
Lotta.dahmberg@gmail.com

Bibliodrama online

Abraham och Sara möter det heliga ”Att möta det heliga”.

Detta får vi tala om under två kvällar.

Bibliodrama online!

 • Bjuder in hela deltagaren att läsa bibeltexten – med kropp, själ och ande. Ordet får liv i bibliodrama.
 • Bejakar lek och upptäckarlust, spontanitet och improvisation. Här tas leken på fullt allvar.

Vi kommer att träffas två måndagar. 10 oktober och 17 oktober kl. 18:00-20:30.

Vi kommer att använda Teams. Detta förutsätter en dator/telefon/Ipad med kamera och mikrofon.

https://www.svenskakyrkan.se/ulricehamn/bibliodrama-online

Anmälan görs senast 5 oktober till:
marian.jensen@svenskakyrkan.se
eller anette.andersson2@svenskakyrkan.se

Ledare och för information:
Marian Jensen, 072-235 82 12
Anette Andersson, 070-531 24 87

Bibliodrama, Gröndals kyrka

IMPROVISERADE ROLLSPEL!
BIBLIODRAMA
ÖPPEN GRUPP – NU PÅ DAGTID Vad kan Bibelns berättelser betyda för dagens människor?
Genom improviserande rollspel och drama utforskar vi
tillsammans de bibliska berättelserna under ledning av en
dramaregissör. Inga förkunskaper krävs. Ingen anmälan.

Ledare: Kerstin Jurdell, psykodramaregissör och Gunilla Hedin, präst.

Info: Gunilla Hedin, tfn 08-685 30 18, gunilla.hedin@svenskakyrkan.se
varannan torsdag udda veckor kl. 14.00–16.30
15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11
Gröndals kyrka

Bibliodrama, Falun

Bibliodrama möter vi den bibliska texten med hela vårt jag.
Vi upptäcker och upplever texten med kropp och själ,

med hjärta och förstånd.

Öppet Bibliodrama hösten 2022

13 september kl 18-21
11 oktober kl 18-21
8 november kl 18-21
6 december kl 18-21
i Kristinegården, Kristinegatan 11

Medtag eget fika

Ledare: Susanne Dahlgren, Bibliodramaledare och
Helene Isborn, Diplomerad Bibliodramaledare

Anmälan och frågor:

Susanne Dahlgren, Bibliodramaledare, tel. 023-70 20 53
eller susanne.dahlgren@svenskakyrkan.se

Save the date: 14-15 oktober 2022

Nu finns det information om Bibliodramadagarna, du kan också ladda ner folder och inbjuda din bibliodramavänner.

Bibliodramasällskapet
vill erbjuda dig som är nyfiken och vill prova på bibliodrama som en möjlighet. Programmet är byggt med möjlighet att delta under hela tiden eller att välja olika delar: Det blir workshops, lunchmöte, festkväll med god mat och tid att mötas. Tillfället är en inspiration och mötesplats!

Du hittar mera information här!


Nyheter

Hemsidan fylls på med jämna mellanrum, ganska ofta. Den ger en samlad bild över var och vad som erbjuds.

 • NYTT! Stadgarna för Bibliodramasällskapet ligger under menyn Om bibliodramasällskapet – medlem.
 • Nytt! Under arrangemang -kurser finner ni många nyinlagda detaljer. tex våra kurser( grundkurs, vidareutbildning och Bibliodrama ledarutbildning)
 • Nytt! kalendarium- Sverige fylls det på nya arrangemang.

Verksamhetsplan för Bibliodramasällskapet i Sverige 2021-2022

Prioriterat arbete kommande år är både kontinuerligt och långsiktigt.

Kontinuerligt arbete

 • -Utökade Insatser för medlemsrekrytering och medlemsvård.
 • -Information till medlemmarna genom medlemsbrev
 • -Information till intresserade och medlemmar genom hemsidan bibliodrama.se, Facebook och Instagram.

Samverkan

 • Uppmuntra medlemmar till
 • -att delta i Bibliodrama-arrangemang och Bibliodramautbildningar
 • -att dela erfarenheter på hemsidan bibliodrama.se, Facebook och Instagram
 • -att använda och informera om Handbok i bibliodrama
 • -att möjliggöra internationell medverkan och tolkning vid Svenska konferenser
 • med Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan m.fl.
 • med studieförbunden Bilda och Sensus utifrån vårt samverkansavtal. 
 • med folkhögskolor

 • Vi vill uppmuntra till Bibliologens utveckling och stötta utbildning av bibliologledare i Sverige.
 • Öka vår närvaro på de digitala plattformarna hemsidan bibliodrama.se, Facebook,
 • Instagram med nya artiklar och fortlöpande dokumentation av erfarenheter från det
 • Bibliodramaarbete som bedrivs i olika delar av landet och på olika håll i Europa.
 • Vidareutveckla Bibliodrama i digitala medier genom att erbjuda nätbaserade
 • -Bibliodrama över kortare och längre tid, planering, handledning, processgenomgång
 • samt utveckla nya former för bibliodramats gestaltning i vår tid.
 • Långsiktigt utvecklingsarbete
 • -Vidareutveckla Bibliodrama som ett redskap för dialog inom olika områden, till exempel
 • interreligiös dialog, konfirmandarbete, pilgrimsvandring, katekumenatet, frälsarkransen,
 • bibelfigurer, integrationsarbete i församlingar, genom utbyte med kultursektorn, resor
 • med Bibliodrama samt att skapa möjligheter att erbjuda Bibliodrama för personer med
 • olika funktionsnedsättningar.
 • I samband med Svenska Bibelsällskapets nyöversättning av NT vill vi utforska hur
 • Bibliodrama skulle kunna bidra till intresse för Bibelns texter.
 • Söka bidrag till Bibliodramasällskapets verksamhet, i första hand till projekt.

Tagit vid årsmötet 2021

Europeiska intensivkurs

Europeiska intensivkurs
Det blir en grundutbildning i sommar, med deltagare från hela Europa.
Svenskar kan förstås delta!För dem som vill har redskap att arbeta med texter, språk och kreativa metoder är det en metodutbildning, där bibliodramats arbetssätt blir applicerbart i internationella sammanhang och också i våra egna sammanhang. Många arbetar ju med människor där det talade ordet kan vara en utmaning, men där orden kan kommuniceras på fler sätt. Inte minst alla som försöker skapa möten för nyanlända osv.

Klicka här för att läsa mer!