Bibliodrama i Lerum, hösten 2023

Bibliodrama hösten 2023

”Möt Gud”

Här är höstens erbjudande att vara med på bibliodrama vid tre tillfällen. Med hjälp av Bibeln får vi under höstens Bibliodrama möta tre berättelser som kan inspirera oss att möta Gud.

Gud kan komma oss till mötes på många olika sätt. Gud ser oss, känner oss och vet vad vi behöver. Mötet med Gud kan ge tröst och utmaning, kan ge oss mod och kraft att leva våra liv.

Genom tre bibelberättelser får vi vara med om hur personer mitt i vardagslivet möter Gud som Skapare, Jesus och Anden. Mötet med Gud lämnar avtryck och öppnar nya dörrar.

Att bjuda in till bibliodrama, att inom kontraktets ramar skapa både trygghet och frihet att genom val av text och metoder skapa förutsättningar och möjliggöra, att lita till processen, att få vara med när människor kliver ur sina vanliga liv en stund, in i tusenåriga texter och inser att de hamnat mitt i sina egna liv, att få se hur en grupp tar sig an en text med alla sinnen, kropp, själ och fantasi. Att förstå eller åtminstone ana att de varit med om något som kanske befriat, berikat, varit en dörr- eller en ögonöppnare. Det är det som jag tycker är så roligt med bibliodrama. 

Anna Jelkenäs


Tillfälle 1: 25 september kl 15-18

”Möte med Gud”
Var: Equmeniakyrkan Lerum, Brogårdsvägen 3
Sista anmälningsdag: 18 september

Tillfälle 2: 26 oktober kl 15-18

”Möte med Jesus”
Var: Equmeniakyrkan Lerum, Brogårdsvägen 3
Sista anmälningsdag: 19 oktober

Tillfälle 3: 4 december kl 15-18

”Möte med helig Ande”
Var:
 Equmeniakyrkan Lerum, Brogårdsvägen 3
Sista anmälningsdag: 27 november

Information om varje tillfälle: 

Vi erbjuder kaffe/te, smörgås och frukt (självkostnadspris, du kan använda Swish). Vill du ha något annat får du gärna ta med det. Både du som är nyfiken på Bibliodarma, aldrig har prövat eller som tidigare har deltagit är varmt välkommen. Inga förkunskaper om Bibeln eller Bibliodrama behövs. Du får också en bekräftelse på att du anmält dig.
Maxantal vid resp datum: 12 stycken

Frågor? Kontakta:

Susanne Lindström, församlingspedagog och diplomerad bibliodramaledare
Telefon: 0302-52 25 79
Mobil: 070-248 11 70
E-post: susanne.lindstrom@svenskakyrkan.se

Camilla Malm Samuelsson, pastor och församlingsföreståndare
Telefon: 073-560 63 57
SMS: 073-560 63 57
E-post: camilla@equmeniakyrkanlerum.se