Bibliodramadagar i höst

Bibliodramadagarna 24-25 november 2023
En ny bibelöversättning är på gång, och det inspirerar oss till att ge årets bibliodramadagar temat 
Tolka – Översätta – Bibliodrama”.


Vi möts på Bromma folkhögskola.
Mer info kommer!