Bibliodramadagar i höst

Bibliodramadagarna 24-25 november 2023
En ny bibelöversättning är på gång, och det inspirerar oss till att ge årets bibliodramadagar temat 
Tolka – Översätta – Bibliodrama”.

Höstens bibliodramadagar börjar få färg och form och vi tycker att det kommer att bli spännande att samverka med Bibelsällskapet. Det blir också roligt att Anders Göranzon, generalsekreterare från Svenska Bibelsällskapet kommer att medverka på ett aktivt sätt på dagarna. Den nya översättningen av Nya Testamentet är i arbete och i samband med bibliodramadagarna kommer vi på olika sätt pröva texterna. Temat blir ÖVERSÄTTA – TOLKA – MELLAN RADERNA där bibliodramats arbetssätt ju bland annat handlar om att använda olika översättningar, ofta flera språk men också låta kroppen och alla sinnen få ’översätta’, gestalta, meningar och berättelser på ett lekfullt och utforskande sätt. I det textrum som bibliodrama erbjuder finns utrymme för personliga möten med en text och dess tolkning för var och en, men också en gemensam utläggning av texten, vi t o m bokstavligen går och rör oss i texten, där delandet av allas intryck och uttryck bidrar till att berika och utveckla vad den aktuella texten kan handla om för oss i dagens sammanhang.
Folder kommer att finnas att hämta på hemsidan. Inom kort.

Så här ser programmet ut:
Fredag 24 november
17:30 Incheckning och fika
18:00 -21:00 Långt Bibliodrama del 1 med Stefan Sjöblom och Lotta Damberg
18:00-21:00 Bibliolog och lite mer på det, Susanne Lindström.

Lördag 25 november
9:00-12:00 Befriande bibelläsning med Anders Göranzon, och Bibliolog och bibliodrama kommer och finnas med på förmiddagen med Eva Dannerholm.

12:00-13:30 Lunch

Flera olika workshops du kan välja på:
13:30 Kort bibliodrama: Sussi Ågren och Eva Bergström
13:30 Kort Bibliodrama: Eva Andersson och någon till.
13:30 Långa bibliodrama del 2, Stefan Sjöblom och Lotta Dahmberg
18:00 Bibliodrama-mat, gemenskap, prat och glädje med Olle Hilariusson

Priser 
Bibliodrama långt eller Bibliolog 1+Föredrag + lunch + Bibliodrama 2a/2b + fest dvs ALLT: 1100:- 
Enstaka pass: (Bibliolog fre, föredrag, bibliodrama 2a/2b) 400: – med lunch 550:- 
Två pass: 700:- med lunch 850:-
Festlig middag: 450: – 

Förkortningar
Bibliodrama långt = Den långa workshopen fre. kväll och lör. em.
Föredrag=  inkl. föredrag Bibliodrama och Bibliolog Lör. fm.
BiblioLog1 = fre. kväll
Bibliodrama 2a/2b = lör. em två

Kostnaden för valda pass och måltider faktureras i efterhand. 
Ej i förväg anmäld frånvaro faktureras med hela kostnaden.

Anmälan: Öppnar den 14 augusti och du hittar den på  https://www.brommafolkhogskola.se/ kortkurser/bibliodramadagar/

Ps. Vi kommer att använda oss av de nya översättningarna av Nya testamentet till svenska (NT2026) i våra workshops!
Spännande!

Vi möts på Bromma folkhögskola.