Grundkurs bibliodrama 2019 – 2021

Hösten 2019 startar den sjunde grundutbildningen i bibliodrama

Utbildningens mål
Grundutbildningen vill ge
•  grundläggande erfarenhet av bibliodrama
•  kunskap om bibliodramas historia och sammanhang
•  träning i ledarskapet, praktiskt och teoretiskt
•  en processorienterad pedagogik där texten tillsammans med den enskildes möte och gruppens möte står i centrum.

Målgrupp
Grundutbildningen vänder sig till pedagoger av olika slag och med olika bakgrund i kyrka och samhälle. Med pedagoger menar vi den som i sitt sammanhang har en pedagogisk uppgift
• inom kyrka och samfund  (t ex diakoner, församlingspedagoger, teologer, själavårdare och utbildare) men också
• pedagoger i andra sammanhang i samhället  (t ex lärare, folkbildare, fritidsledare eller andra socialpedagogiska yrkesgrupper som arbetar med religion, interkulturella frågor, livskunskap och liknande).
• pedagoger med konstnärlig och estetisk inriktning (t ex dramapedagoger, kulturarbetare etc).

Kursupplägg
I delkurserna arbetar vi med bibliodrama på olika sätt, där olika moment följs upp och bearbetas. Varje deltagare kommer att få arbeta med att förbereda och genomföra bibliodrama i utbildningsgruppen. Vi arbetar med olika texter i huvudsak ur Gamla och Nya testamentet. Gruppdeltagarna kommer att arbeta med protokoll, processgenomgångar och föra egen dagbok. En viktig del i utbildningen är upplevelsen, erfarenheten och reflektionen kring grupprocessen och den egna pedagog- och ledarrollen i bibliodrama. Externa lärare medverkar kring olika teman vid enstaka tillfällen.

Utbildningens omfattning
Utbildningen löper över två år och sker i en sluten utbildningsgrupp med två kursledare. Antagen plats är bindande för hela utbildningstiden. Kurstillfällena varierar mellan tre och fyra dagar och inkluderar kvällspass. Varje kurs startar kl 17 första dagen och avslutas kl 15 sista dagen.

Kursdatum
2019; 12-14/9, 20-23/11
2020; 15-18/1, 12-14/3, 13-16 /5, 17-19/9, 18-21/11
2021: 13-16/1, 11-13/3, 5-8/5

Kursledning
Lotta Geisler, folkhögskollärare, dipl.uttryckande konstterapeut, handledare & diplomerad bibliodramaledare.
Lars-Gunnar Skogar, häktes- och fängelsepastor & diplomerad bibliodramaledare.
Båda har genomgått kvalificerad ledarutbildning i bibliodrama i Tyskland. De har också medverkat i bildandet av det europeiska Bibliodramanätverket och är aktiva i Bibliodramasällskapet i Sverige.

För information och anmälan, e-mail: Lotta.Geisler(at)gmail.com

Ladda ner pdf med mer information:
Folder Bibliodrama Grundkurs 2019-21

Du hittar mer på bibliodrama institutets hemsida