Bibliodrama online

Abraham och Sara möter det heliga

”Att möta det heliga”. Detta får vi tala om under två kvällar.

Bibliodrama online!

  • Bjuder in hela deltagaren att läsa bibeltexten – med kropp, själ och ande. Ordet får liv i bibliodrama.
  • Bejakar lek och upptäckarlust, spontanitet och improvisation. Här tas leken på fullt allvar.

Vi kommer att träffas två måndagar. 10 oktober och 17 oktober kl. 18:00-20:30.

Mera information: https://www.svenskakyrkan.se/ulricehamn/bibliodrama-online

Vi kommer att använda Teams. Detta förutsätter en dator/telefon/Ipad med kamera och mikrofon.

Anmälan görs senast 5 oktober till:
marian.jensen@svenskakyrkan.se
eller anette.andersson2@svenskakyrkan.se

Ledare och för information:
Marian Jensen, 072-235 82 12
Anette Andersson, 070-531 24 87