Crossover Bibliodrama


Den mycket intensiva grundkursen i bibliodrama genomfördes under två veckor (27 juni till 9
juli 2022) på Bromma folkhögskola. Ett färgrikt och roligt, lärorikt och lärande möte mellan
bibliodramaintresserade med det gemensamma talade språket ”bad english”;-) förutom all
den kreativa kommunikation som bibliodrama erbjuder med rörelse, bild och form, drama
mm.
Kursens 18 deltagare från nio länder (Sverige, Tyskland, Belgien, Finland, Litauen, Polen,
Ungern, England, USA) utgjorde en mix av kyrkotillhörigheter och spännande uppdrag – t ex
en moravisk präst från Kapstaden i Sydafrika med tjänst i Bonn, en anglikansk präst från
England med tjänst i Berlin, en filippinsk teologistudent studerandes i Belgien, en belgisk
syster med tjänst i Liverpool m fl förstås! En methodistpastor reste för första gången till
Europa och denna kurs från North Carolina för att få erfarenhet av bibliodrama. Lotta Geisler
och Lars-Gunnar Skogar var kursledare, Anna Gradin deltog som lärling/trainee.

Två personer deltog för helheten och den planerade fortsättningskursen (två år i fler länder),
Andrea Brandhorst från Tyskland, Bielefeld, deltog den första veckan och Wolfgang
Wesenberg, Tyskland, Berlin, den andra.

Under den första kursveckan fick kursdeltagarna uppleva olika texter och gå igenom
bibliodramas olika byggstenar och under den andra veckan ledde kursdeltagarna varsina
bibliodramer för sina kurskamrater, med uppföljande genomgångar.