Lek och bibliodrama

Lotta Geisler & Åke Jonsson

Efter att ha läst Björn Krondorfers artikel Hela registret av erfarenheter. Historiska och teoretiska tankar om leken samtalar författarna om lekens betydelse i livstolkningen. Leken växer fram i ett spänningsfält mellan paradoxala ytterligheter som frihet och bundenhet, form och lidelse, nytta och onytta och så vidare. Bakom associationerna kring leken identifieras det nära släktskapet mellan lek och bibliodrama. (Juni 2014)

Lotta Geisler, Jakobsberg, är diakon, folkhögskollärare, diplomerad uttryckande konstterapeut och handledare samt kursledare för Grundkurs Bibliodrama.

Åke Jonsson, Järfälla, är pastor och teologie doktor i systematisk teologi och har tidigare undervisat vid Teologiska högskolan i Stockholm.

>>Läs hela artikeln  Geisler & Jonsson, Lek och Bibliodrama

Fördjupningsartikel till Handbok i bibliodrama. När ord möter liv.
Argument förlag, www.argument.se