Bibliodrama och bibelvetenskap

Åke Jonsson

Rörelsen och dramatiken i ett bibliodrama är ganska olikt det mer stillasittande vetenskapliga språkstudiet av en text från Nya testamentet. I artikeln Bibliodrama och bibelvetenskap gör Åke Jonsson en beskrivning av framför allt det exegetiska bibelstudiet och funderar på frågan hur bibliodrama och bibelvetenskap kan möta varandra. Nutida syn på bibeltolkning är ofta läsarorienterad och det personliga kroppsliga engagemang som sker i mötet med en text i bibliodrama är därför berikande för tolkningen av en text. Och den vetenskapliga undersökningens resultat kan finnas med i ett bibliodrama eller vara ett komplement. Om detta handlar artikeln som också innehåller ett konkret exempel på samverkan mellan de båda metoderna. (Juni 2014)

Åke Jonsson är teolog med huvudinriktningen systematisk teologi, i synnerhet skapelseteologi, och har tidigare undervisat på Teologiska Högskolan (THS) i Stockholm.

>>Läs artikeln Åke Jonsson, Bibliodrama och bibelvetenskap

Fördjupningsartikel till Handbok i bibliodrama. När ord möter liv.
Argument förlag, www.argument.se